Tech­nische vragen over de geur­con­cen­tratie van Attero Deurne, n.a.v. de Zembla-afle­vering ‘Stank en strijd (3)’


Indiendatum: 10 okt. 2022

Een recente aflevering van Zembla, ‘Stank en strijd (3)’, gaat onder meer over de geurbelasting van Attero Deurne. In het wederhoordocument dat op de website van de aflevering is te downloaden, worden de bevindingen van een deskundige genoemd. Deze deskundige stelt dat de geurconcentratie met de nieuwe vergunning uitkomt rond 800 ouE/m3. Dat zit tegen de bovenkant van de marge tussen 200 en 1000 ouE/m3, zoals het genoemde uitvoeringsbesluit voorschrijft. Dat gaat in tegen het (ook door de provincie ondertekende) Schone Lucht Akkoord (SLA), waarin is afgesproken dat er scherp wordt vergund, tegen de onderkant van die marge.

Wij hebben hierover twee technische vragen.

1. Klopt bovenstaande, in het bijzonder de constatering dat de geurconcentratie met de nieuwe vergunning uitkomt op rond 800 ouE/m3? Zo nee, wat klopt er niet en waaruit blijkt dat?

2. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: waar komt de geurconcentratie met de nieuwe vergunning dan op uit, en waaruit blijkt dat?

Indiendatum: 10 okt. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022

Een recente aflevering van Zembla, ‘Stank en strijd (3)’, gaat onder meer over de geurbelasting van Attero Deurne. In het wederhoordocument dat op de website van de aflevering is te downloaden, worden de bevindingen van een deskundige genoemd. Deze deskundige stelt dat de geurconcentratie met de nieuwe vergunning uitkomt rond 800 ouE/m3. Dat zit tegen de bovenkant van de marge tussen 200 en 1000 ouE/m3, zoals het genoemde uitvoeringsbesluit voorschrijft. Dat gaat in tegen het (ook door de provincie ondertekende) Schone Lucht Akkoord (SLA), waarin is afgesproken dat er scherp wordt vergund, tegen de onderkant van die marge.

Wij hebben hierover twee technische vragen.

1. Klopt bovenstaande, in het bijzonder de constatering dat de geurconcentratie met de nieuwe vergunning uitkomt op rond 800 ouE/m3? Zo nee, wat klopt er niet en waaruit blijkt dat?

Antwoord:
Nee. De genoemde geurconcentratie is afgeleid van het meetrapport dat in opdracht van Attero is uitgevoerd bij haar huidige bedrijfsvoering. In de aanvraag is aangegeven dat het huidige filter zal worden vervangen door een ander filter en dat de nieuwe filter tenminste hetzelfde geurverwijderend rendement zal hebben. Uit het meetrapport blijkt overigens dat de geurconcentratie 960 ouE/Nm3 bedraagt.
In de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021-2030 van maart 2021 is bij het hoofdstuk Industrie de inzet op scherp vergunningen opgenomen. Zoals blijkt uit de tekst is dit in de opdracht 2022 van de provincie aan de Omgevingsdiensten vastgelegd. De aanvraag van Attero is van februari 2021. De ontwerpbeschikking is in december 2021 genomen en het definitieve besluit is op 28 mei 2022 genomen.
De inzet op scherp vergunnen en de besluitvorming rondom deze aanvraag hebben elkaar gekruist.


2. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: waar komt de geurconcentratie met de nieuwe vergunning dan op uit, en waaruit blijkt dat?

Antwoord:
In de voorschriften hebben we een meetverplichting opgenomen dat na de ingebruikname van de zuurwasser de geuremissie uit de centrale schoorsteen tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden moet worden gemeten. Door het plaatsen van een zure luchtwasser zal de geur, maar ook de ammoniakemissie, afnemen. Echter hoeveel zal nog blijken uit metingen na installatie en in bedrijf name. Verwacht wordt dat de geurconcentratie lager zal uitkomen dan de in de aanvraag aangehouden waarde.

Interessant voor jou

Technische vragen over de opkoop van een varkensbedrijf en een aanstaande uitbreiding van een varkensbedrijf, beide aan de Oisterwijksebaan in Heukelom

Lees verder

Technische vragen over de plannen voor ombouw recreatieparken Maashorst tot woonwijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer