Tech­nische vragen over het vast­ge­stelde, maar niet met PS gedeelde Uitvoe­rings­pro­gramma Eiwit­tran­sitie


Indiendatum: 21 aug. 2020

Enigszins toevallig kwamen wij er achter dat er al een er al een uitgewerkt Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie 2020 (hierna: ‘uitvoeringsprogramma’) is. Bij het zoekresultaat op Brabant.nl staat als datum 23 juni, maar als datum op het uitvoeringsprogramma zelf staat februari 2020. De griffie heeft n.a.v. een vraag van ons hierover geconstateerd dat het uitvoeringsprogramma in februari al is vastgesteld.

In februari 2020 is er wel een Statenmededeling verschenen over dit uitvoeringsprogramma (en het Uitvoeringsprogramma Plantaardig). Daarin werd een samenvatting gegeven van hoe het uitvoeringsprogramma er uit zou moeten gaan zien, en is min of meer aangegeven dat de uitwerking van het uitvoeringsprogramma nog zou volgen: "Dit jaar volgt een nieuwe beleidsvisie Landbouw & Voedsel. De uitkomst van het proces om te komen tot een nieuwe beleidsvisie is richtinggevend voor beide​ uitvoeringsprogramma’s.
Deze Statenmededeling stond op de agenda van de agendavergadering van 9 maart, waardoor een themabijeenkomst o.i.d. nooit vóór vaststelling door GS had kunnen plaatsvinden.

Het vastgestelde uitvoeringsprogramma is nooit actief gedeeld met Provinciale Staten – via een stuk op de procedurevergadering/agendavergadering, noch als bijlage bij de hierboven genoemde Statenmededeling. Antwoorden op technische vragen die wij in maart stelden refereerden ook niet naar een al vastgesteld uitvoeringsprogramma.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Waarom staat op Brabant.nl de datum 23 juni vermeld bij het uitvoeringsprogramma, terwijl het blijkbaar in februari al is vastgesteld?
  2. Waarom is het vastgestelde uitvoeringsprogramma nooit actief gedeeld met PS?
  3. Welke mogelijkheden hebben Provinciale Staten gehad om kaders te stellen voor het uitvoeringsprogramma, daarbij in acht genomen dat het uitvoeringsprogramma niet is gedeeld met PS?
  4. Op basis van welke, door PS gestelde kaders is het uitvoeringsprogramma opgesteld?

Indiendatum: 21 aug. 2020
Antwoorddatum: 25 aug. 2020

Enigszins toevallig kwamen wij er achter dat er al een er al een uitgewerkt Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie 2020 (hierna: ‘uitvoeringsprogramma’) is. Bij het zoekresultaat op Brabant.nl staat als datum 23 juni, maar als datum op het uitvoeringsprogramma zelf staat februari 2020. De griffie heeft n.a.v. een vraag van ons hierover geconstateerd dat het uitvoeringsprogramma in februari al is vastgesteld.

In februari 2020 is er wel een Statenmededeling verschenen over dit uitvoeringsprogramma (en het Uitvoeringsprogramma Plantaardig). Daarin werd een samenvatting gegeven van hoe het uitvoeringsprogramma er uit zou moeten gaan zien, en is min of meer aangegeven dat de uitwerking van het uitvoeringsprogramma nog zou volgen: "Dit jaar volgt een nieuwe beleidsvisie Landbouw & Voedsel. De uitkomst van het proces om te komen tot een nieuwe beleidsvisie is richtinggevend voor beide​ uitvoeringsprogramma’s.
Deze Statenmededeling stond op de agenda van de agendavergadering van 9 maart, waardoor een themabijeenkomst o.i.d. nooit vóór vaststelling door GS had kunnen plaatsvinden.

Het vastgestelde uitvoeringsprogramma is nooit actief gedeeld met Provinciale Staten – via een stuk op de procedurevergadering/agendavergadering, noch als bijlage bij de hierboven genoemde Statenmededeling. Antwoorden op technische vragen die wij in maart stelden refereerden ook niet naar een al vastgesteld uitvoeringsprogramma.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Waarom staat op Brabant.nl de datum 23 juni vermeld bij het uitvoeringsprogramma, terwijl het blijkbaar in februari al is vastgesteld?

Antwoord:
Vanwege de ontwikkelingen rondom Corona was er een vertraging in de behandeling van aangeboden dossiers in deProcedurevergaderingen. De stukken zijn in februari al door Gedeputeerde Staten behandeld, maar pas een aantal maanden later in de Procedurevergadering.

2. Waarom is het vastgestelde uitvoeringsprogramma nooit actief gedeeld met PS?

Antwoord:
We hebben geprobeerd om de inhoud van het uitvoeringsprogramma weer te geven in Statenmededeling, maar de gehele inhoud leek ons van een te groot detailniveau.


3. Welke mogelijkheden hebben Provinciale Staten gehad om kaders te stellen voor het uitvoeringsprogramma, daarbij in acht genomen dat het uitvoeringsprogramma niet is gedeeld met PS?

Antwoord:
We zijn van mening dat we de inhoud van het uitvoeringsprogramma zorgvuldig samengevat hebben in de bijbehorende Statenmededeling. Deze Statenmededeling is voorgelegd in de Procedurevergadering, waar besloten is om dit in deze vorm te delen met PS.

4. Op basis van welke, door PS gestelde kaders is het uitvoeringsprogramma opgesteld?

Antwoord:
Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (UBA). Omdat er nog geen nieuw beleidskader Landbouw & Voedsel is, heeft GS de actualisatie van de UBA vastgesteld en ter informatie aan PS gestuurd. Via een begrotingswijziging zijn de bijbehorende middelen verkregen.

Interessant voor jou

Technische vragen over het vastgestelde, maar niet met PS gedeelde Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie

Lees verder

Technische vragen over uitgebreide vergunning mestverwerking Nistelrode

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer