Tech­nische vragen over uitge­breide vergunning mest­ver­werking Nistelrode


Indiendatum: 4 sep. 2020

De provincie Noord-Brabant heeft loonbedrijf Jennissen een nieuwe omgevingsvergunning verleend waardoor het bedrijf op de voormalige locatie van biogasproducent BioSpares in Nistelrode de activiteiten kan uitbreiden. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Op welke gronden is besloten dat de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de activiteiten van Jennissen kan worden verleend?

2. Welke activiteiten zijn precies verleend in de nieuwe vergunning en hoe verhouden deze activiteiten tot de activiteiten op basis waarvan de eerdere vergunning is verleend?

3. Op welke gronden is besloten dat er geen MER hoeft te worden uitgevoerd voor de uitbreiding van de activiteiten?

4. Wordt het hygiƫniseren vast mest beschouwd als onderdeel van het vergistingsproces? Zo nee, in welke categorie valt het hygiƫniseren van mest?

5. Hoeveel extra verkeersbewegingen zal de uitgebreide vergunning teweeg brengen en wat is hier het effect van op het gebied van stikstof?

6. Op welke momenten is er met de gemeente Bernheze overleg gevoerd over het verlenen van deze vergunning?