Tech­nische vragen over subsi­die­re­ge­lingen voor de landbouw met poten­tieel scha­de­lijke gevolgen voor de biodi­ver­siteit


Indiendatum: 18 sep. 2023

Twaalf subsidieregelingen voor de Nederlandse landbouw hebben mogelijk schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit. Dit blijkt uit een recente analyse van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. In welke mate schaadt het Brabantse GLB- en/of NSP-programma (Nationaal Strategisch Plan) de biodiversiteit in Brabant?

2. In welke mate worden biodiversiteitsbevorderende regelingen vanuit het NSP en andere Brabantse subsidieregelingen voor natuur en biodiversiteit (bijvoorbeeld de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader), hiermee tenietgedaan?

3. Hoeveel kost het om die schade te compenseren?

4. Welke andere Brabantse landbouwsubsidies hebben (potentieel) in hun uitwerking schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Interessant voor jou

Vragen over het vangen van wilde zwijnen in de bebouwde kom van Heeze, en het daarna doden van de biggen

Lees verder

Vragen over ruimte voor flora en fauna in de Woondeals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer