Tech­nische vragen over subsidies voor onne­pa­nelen en zonne­col­lec­to­ren­vanuit de POP-subsi­die­re­ge­lingen


Indiendatum: 6 nov. 2020

N.a.v. de Statenmededeling Eerstvolgende wijzigingsregeling POP3 voor jonge landbouwers hebben wij drie technische vragen. We hopen dat u deze kunt beantwoorden.

“Emissiearme vloeren staat boven aan de lijst, terwijl zonnepanelen alle jaren in de top 3 staan.”

1. Hoeveel provinciale middelen zijn er vanuit de POP-subsidieregelingen tot nu toe besteed aan specifiek zonnepanelen en zonnecollectoren?

2. Betreft subsidie voor zonnepanelen en zonnecollectoren vanuit de POP-subsidieregelingen een lening of hoeft de provinciale en Europese bijdrage niet terug betaald te worden?

3. Welke voorwaarden worden gesteld aan besteding van specifiek subsidie voor zonnepanelen en zonnecollectoren?

Indiendatum: 6 nov. 2020
Antwoorddatum: 10 nov. 2020

N.a.v. de Statenmededeling Eerstvolgende wijzigingsregeling POP3 voor jonge landbouwers hebben wij drie technische vragen. We hopen dat u deze kunt beantwoorden.

“Emissiearme vloeren staat boven aan de lijst, terwijl zonnepanelen alle jaren in de top 3 staan.”

1. Hoeveel provinciale middelen zijn er vanuit de POP-subsidieregelingen tot nu toe besteed aan specifiek zonnepanelen en zonnecollectoren?

Antwoord:
Het gaat om circa 2 mln euro (waarvan 50% afkomstig van de EU-middelen voor POP3) vanaf de eerste jonge landbouwers openstelling POP3 in 2016, ofwel circa 50% van het totaal beschikbaar gestelde budget voor deze jonge landbouwersregeling. Het exacte bedrag voor dit moment is niet bekend omdat RVO.nl deze regeling voor ons uitvoert. De exacte status van de subsidie-vaststellingen en betalingen zal hiervoor opgevraagd moeten worden waarbij RVO tijd nodig heeft voor de beantwoording.

2. Betreft subsidie voor zonnepanelen en zonnecollectoren vanuit de POP-subsidieregelingen een lening of hoeft de provinciale en Europese bijdrage niet terug betaald te worden?

Antwoord:
Het betreft een subsidie zodat het niet terugbetaald hoeft te worden.

3. Welke voorwaarden worden gesteld aan besteding van specifiek subsidie voor zonnepanelen en zonnecollectoren?

Antwoord:
Als er met de zonnepanelen op jaarbasis meer energie wordt geleverd (verkocht) aan het stroomnet dan dat er afgenomen wordt kan dit consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Dit is een Europese voorwaarde. De andere voorwaarden zoals maximale leeftijd van de landbouwer zijn gelijk met die van de andere investeringscategorieën waarvoor met deze regeling subsidie kan worden verkregen.