Bijdrage Nota samen­wer­kings­re­laties en verbonden partijen


12 december 2014

Voorzitter. We vinden het stoplichtmodel prima als signalering. Enkele deelnemingen staan op oranje en zelfs rood, met name op het gebied van governance en financiƫn. Wat kan net college doen om die lichten op groen te krijgen en welk termijn heeft u daarbij in gedachte?

Met betrekking tot het inkoopbeleid bij verbonden partijen, vinden we het goed dat er gestreefd wordt naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook hier geldt: welke invloed heeft het college daarop? Ik kan me voorstellen dat u het college het niet kan opleggen? Maar dan toch zeker wel dringend verzoeken.

Met betrekking tot samenwerkingsrelaties: De vernieuwde aanpak vinden we goed. Ook als het gaat om kostenbesparing.

We signaleren een overlap van functies, partijen in SER Brabant, komen ook voor in de Provinciale Omgevingscommissie (POC). Ik heb begrepen dat het opvullen van leden voor de SER een probleem is. Kunt u kijken of verdere integratie mogelijk is, bijvoorbeeld dat 1 of 2 leden van de SER deelnemen aan de POC.

Gezondheid van de Brabanders vinden we erg belangrijk. De Provinciale Raad Gezondheid is duidelijkheid onderscheidend en heeft wat ons betreft een duidelijke meerwaarde, zeker gezien de huidige actuele vraagstukken met betrekking tot wegen en veehouderij. Ik hoop dat het college dat belang wil overbrengen?

Interessant voor jou

Begrotingbehandeling

Lees verder

Besluitvorming Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer