Aandeel­hou­der­schap NV Monu­men­ten­fonds Brabant


20 mei 2016

Voorzitter. Dank u wel.

Ook wij vinden monumenten van belang voor Brabant. Dat moge duidelijk zijn. Wij vinden niet dat de provincie er een vastgoedportefeuille op na moet houden.

Ik ken het verleden niet, maar ik vermoed dat dit uit nood geboren is. Ik lees in het stuk dat er afscheid is genomen van het management. Betekent dat, dat het in het verleden niet voldoende heeft geopereerd? Heeft dat niet voldoende haar best gedaan om dit tot een goed einde te brengen?

Als ik het goed lees is dit nu eigenlijk de tweede reddingspoging die de gemeente onderneemt. En nu met het kopen van de aandelen. Maar welk scenario heeft het college in gedachten om dit blok aan het been – mag ik het zo noemen – op een andere manier op te lossen door bijvoorbeeld te kijken wat er in de markt kan
gebeuren?