Jaar­stukken 2015


20 mei 2016

Voorzitter, dank u wel.

Wij zullen ons toespitsen op drie onderdelen van de jaarstukken. Eén onderdeel zijn de overhevelingen, klein en groot, zoals wij kunnen zien. En zoals wij het lezen en als ik het goed begrijp gaan die overhevelingen alleen plaatsvinden als het doel ook daadwerkelijk in zicht is.

En over die doelen en haalbaarheid hebben wij nog wat vragen, want zou het niet beter zijn om bij het starten van die projecten beter te kijken naar haalbare doelen en ook de budgettering meer te spreiden, zodat we ook niet te maken hebben met overhevelingen en onderbestedingen? Oftewel, kunnen we het geld niet wat voorzichtiger inzetten? Want het lijkt er nu op dat we een voorschot nemen op dingen die we gaan doen.

We hebben dat ook gezien in een aantal projecten die vandaag voorlagen, waarbij veel geld gereserveerd wordt en uiteindelijk niet afgemaakt worden, niet gehaald worden en we toch te maken hebben met onderbesteding overhevelingen. En daarmee neemt het college eigenlijk wel een voorschot op de begroting van het volgend jaar.

Als we dan kijken naar overhevelingen snap ik dat ook wel, met name de kleine bedragen, dingen die nog niet helemaal afgerond zijn. Maar is bijvoorbeeld bij de fietsverbinding in Helmond er dan een concrete afspraak gemaakt dat die dit jaar echt aangelegd wordt? Of hoe vaak kunnen wij dan uitstel verlenen?

Als we het hebben over onderbestedingen, hebben we met name zorgen over de hoogte van het bedrag, 128 miljoen euro. En als we kijken naar een groot onderdeel hiervan, dan komt dat uit de DLG-projecten en het groenontwikkelfonds, 27,5 miljoen euro onderbesteed. Blijft dat geld ter beschikking voor de natuur? En heeft onderbesteding over 2015 effect gehad op de doelstelling en resultaten op het gebied van ecologie?

Als we kijken naar de accountant, die verklaart haar zorgen te hebben over de verbonden partijen, dan delen wij die zorgen. Niet voor niets hebben we in 2015 menig discussie gehad over de BOM, de TOM en de Ruimte-voor-Ruimteregeling.

Als we dan kijken dat er een positieve herwaardering is voor de BOM, Life Science en Healthfonds en het Innovatiefonds en er een onderbesteding van 16,9 miljoen euro is, dan vragen we ons af hoe dat precies werkt.

Voorzitter. In hoofdlijnen zijn dat onze belangrijkste punten en we hopen dat het college hier een goed en passend antwoord op kan geven.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Begrotingswijziging gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019

Lees verder

Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer