Begro­tings­wij­ziging gere­ser­veerde middelen Energie voor uitvoering Ener­gie­tran­sitie 2016-2019


13 mei 2016

Voorzitter,

De provinciale overheid heeft de middelen en de instrumenten om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid, technologie en innovatie. En dus ook duurzame energie. Zij heeft de mogelijkheid om bedrijven en bevolking te stimuleren om aan een duurzame samenleving te werken.

Duurzaam zijn in de ogen van de Partij voor de Dieren slechts die maatregelen die energiegebruik beperken en die gebruik maken van oneindige energiebronnen. Zo zijn de keuzes voor investeren in biobrandstoffen uit mest, warmtekracht koppeling en gebruik van restwarmte uit fossiele brandstoffen ons inziens niet duurzaam, slechts minder vervuilend. Gezien het beperkte budget, het provinciale doel en de enorme opgaaf vragen we u die initiatieven links te laten liggen.

De Partij voor de Dieren vindt dat er ook ingezet moet worden op initiatieven die inzetten op energiebesparing: isolatie van woningen en het stimuleren van energiezuinige kantoren.

Verder denken we aan voorrang voor initiatieven die het aantal autokilometers terug dringen door bijvoorbeeld mensen dichter bij hun woning te laten werken. Maar ook het voorstel van de VVD voor meer vrij baan voor elektrische auto's is een goede start.

De provincie kan bij het promoten van duurzaam opgewekte energie zelf een belangrijke rol spelen door zelf te investeren in duurzame technologie en hierdoor de lokale productie te stimuleren. Hierin kan de overheid zeker de launching customer zijn! De provincie Noord-Brabant kan zelf een windmolen laten plaatsen bij het provinciehuis, zelf zonnepanelen laten installeren en massaal over gaan op eigen elektrisch vervoer.

Daar waar je veel energie verbruikt, vindt je de grootste besparingen. Verwarming van het huis, vervoer middels fossiele brandstoffen, maar in de top 3 van groot energieverbruik staat de productie van vlees.

Wanneer wij denken aan biomassa en greentechnologie zien wij meer een rol voor inzet in vleesvervangers, en niet in energievreters zoals vlees. Wij denken aan lokaal geproduceerd voedsel van hoge kwaliteit dat ook lokaal gedistribueerd kan worden.

Bij kennis en innovatie willen we wijzen wij de ontwikkeling van duurzame producten uit bijvoorbeeld hout, duurzame vezels en bioplastics. Producten die gerecycled kunnen worden of biologisch afbreekbaar zijn. Dit soort innovatieve producten zouden gemaakt moeten worden met biogrondstoffen uit ons eigen Noord-Brabant.

Als laatste willen we graag weten wat er bereikt is in een eerder project waarbij woningbouwverenigingen ondersteund zijn met isolatie.