Actuele motie ‘Anti­ra­cisme’


3 juli 2020

Voorzitter. Spreken we met mensen, of luisteren we nu vooral?

Als je met mensen van kleur spreekt, blijkt Nederland niet zo tolerant te zijn als we dachten. Deze woorden zijn niet alleen de gedachte van mijn fractie, deze woorden zijn ook zo uitgesproken door onze partijleider Esther Ouwehand afgelopen week in het debat over racisme in de Tweede Kamer.

Wat betreft de concrete uitvoering van deze motie wil ik het college graag verwijzen naar de GroenLinks-motie van hetzelfde thema die in Noord-Holland is aangenomen. Verder zien wij dit als een actieve kans voor de provincie om minder vertegenwoordigde groepen nadrukkelijk te betrekken bij provinciale besluitvorming en activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Nieuwjaarsborrel. Ook zouden wij graag een dialoogtafel en een tentoonstelling willen faciliteren. Is dit concreet genoeg voor GS?