Gewijzigd vast­stellen inpas­sings­plannen Gebieds­ont­wik­keling Ooste­lijke Langstraat (Oost en West)


3 juli 2020

Voorzitter,
Wat voorligt is eigenlijk een vervolg op een eerder voorstel dat we behandeld hebben. Wij waren toen niet voor dit voorstel en dat zijn we nog steeds niet. Wij zijn niet overtuigd van nut en noodzaak van dit grote project. De vele maatschappelijke kosten in beschouwing nemend, vinden wij dit een onverstandig project.

Door in te stemmen met deze inpassingsplannen kiezen we ook nog eens voor het vernietigen van een prachtig stuk cultureel erfgoed, de Langstraat-spoorbruggen. Deze bruggen hebben de Europa Nostra Award gekregen, de hoogste Europese prijs voor behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed. Bij de toekenning ervan is ook de provincie nog betrokken geweest. Wij kunnen niet begrijpen dat dat dan bijna in zijn geheel gaat verdwijnen.

Daaraan gerelateerd is het ook nog zo dat de lokale natuur enorm wordt aangetast en er een onveilige situatie ontstaat voor fietsers en voetgangers door dit gebied. We begrijpen niet hoe dit in lijn kan zijn met de provinciale doelen.

Extern salderen
Een meerderheid van PS heeft in 2018 ingestemd met de inpassingsplannen. Deze eerdere plannen bleken vanwege de afhankelijkheid van de PAS – verrassing, verrassing! – niet Raad van State-proof. Om dit gat te vullen hebben GS wederom gebruikgemaakt van het nog niet beschikbare instrument van externe saldering. Maar volgens mij waren wij in de veronderstelling dat heel veel fracties hier toch tegen de uitkoop van de agrarische sector waren. We begrijpen daarom dit voorstel zo niet.

Draagvlak
Nog een punt over het gebruik van extern salderen terwijl dit momenteel nog niet is toegestaan: Instemmen met deze plannen komt neer op gokken. Verwachten we door de Brabantse burgers serieus genomen te worden, door op deze manier opnieuw dit project ter inzage te leggen? Graag een reactie van GS.

Wij raden sterk aan om dat alternatief, 72a, door de bewoners breed gedragen en meermalen onder de aandacht gebracht, nog eens goed te bekijken, omdat het zomaar eens een heel goed alternatief zou kunnen zijn voor de huidige plannen.