Begro­tings­wij­ziging Naar een klimaat­be­stendig Brabant


15 december 2017

Voorzitter,

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het besluit om de overgebleven gelden van de 2e bestuursovereenkomst Water te besteden aan het deltaprogramma. Dit programma bevat voornamelijk uitvoeringsmaatregelen voor ruimtelijke adaptatie en kan op onze steun rekenen.

Minder enthousiast zijn we over de besteding van 870.000 uit de reserve van het PMWP voor wat wordt omschreven als “lokale en regionale initiatieven die bijdragen aan de realisatie van wateropgaven”.

In het overzicht staan 7 projecten, samen voor 1.455.000 waarvan de provincie 865.000 bijdraagt, waarvan 640.000 uit dit programma en kennelijk zijn er voor de overige 230.000 al meer dan voldoende aanvragen ingediend. Dat is best veel geld!

We hebben gevraagd wat de precieze inhoud is van de voorgestelde projecten en dat blijkt nogal teleurstellend.

Het gaat namelijk niet om concrete uitvoeringsmaatregelen, maar vooral over verzamelen en verspreiden van kennis, het opstellen van plannen, organiseren van bijeenkomsten, inspiratiesessies, keukentafelgesprekken, masterclasses en het uitschrijven van wedstrijden voor innovatieve ideeën. Ik verzin het niet: in de projectomschrijving staan echt dingen als: het organiseren van een jaarlijkse prijsvraag waardoor deelnemers worden gestimuleerd om hun ideeën te pitchen en daardoor uit te werken en het profileren van de regio als klimaatbestendige leisurebestemming.

Voorzitter, dit college kickt op termen als innovatief en duurzaam, ik denk dat die woorden zijn voorgeprogrammeerd in elk tekstprogramma hier in huis. Maar in relatie tot klimaatverandering zijn deze termen niet erg relevant. Want laten we wel wezen: klimaatveranderingen zijn er al zolang de aarde bestaat en het antwoord van de planeet is al miljoenen jaren, al sinds het Carboon hetzelfde, namelijk: meer groen, gewoon meer planten. Met meer groen kan ook meteen een deel van de overmaat aan fijn stof uit de lucht worden gefilterd.

Dus het meest innovatieve wat we kunnen bedenken is gewoon bestaande kennis eindelijk implementeren. Niet praten maar doen. Meer bomen, meer zwammen en dan bedoel ik dus de zelfstandig naamwoorden, niet de werkwoorden.

Er wordt geconstateerd dat bij hitte de stadsbewoners de koelte van buiten opzoeken en dat daardoor een veranderend recreatiegedrag ontstaat. En dan moet er “initiatief genomen worden om samen met betrokken partijen de voorgenomen activiteiten te bundelen tot een samenhangend programma, de uitvoering aan te jagen en de maatregelen op te schalen”. Prijskaartje 120.000 euro.

Een werkelijk duurzame aanpak zou zijn als we meer bomen in de stad zouden hebben, niet roepen dat die te duur in onderhoud zijn, en meer parken in plaats van iedere groenstrook volbouwen.

Interessant voor jou

Beleidsactualisatie BrUG (Brabant Uitnodigend Groen)

Lees verder

Provinciale Reactie op de conceptkadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer