Provin­ciale Reactie op de concept­ka­dernota 2019 gemeen­schap­pe­lijke regeling Omge­vings­dienst Brabant-Noord (ODBN)


19 januari 2018

Voorzitter,

Even vanaf mijn plaats. Ik constateer dat alle punten die ik zou willen inbrengen inmiddels zijn genoemd, dus het heeft geen nut om daarvoor naar voren te komen.

Ik zou één vraag willen concretiseren, en dat is waar de provincie aangeeft dat ze niet wil meebetalen voor problemen die niet door haar veroorzaakt zijn. Is dat technisch uitvoerbaar? Want het dagelijks bestuur geeft voorlopig aan zowel de aanvulling van de reserves als het negatief resultaat te willen laten betalen door de deelnemers.

Dank u.