Bergoss­complex Oss


14 maart 2014

Voorzitter. De Partij voor de Dieren is voor het behoud van cultureel erfgoed. Als het gebruikt kan worden voor cultuur, zoals de PvdA voorstelt, vinden wij dat een pre.

Door verschillende fracties zijn kritische noten gekraakt. Wij sluiten ons graag daarbij aan, want wij zijn wel kritisch als een provincie zich opwerpt als investeerder. De bedragen liegen er niet om: €800.000, €1,1 mln. en €592.000. Wij moeten ons verantwoorden aan de Brabantse mensen en wij vinden de bedragen nogal hoog. Wij hebben ons eerder kritisch uitgelaten over de provincie als ondernemer, al of niet via de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), zeker omdat de risico's aanzienlijk zijn. Iedere bank die een dergelijke investering zou doen, zou om een onderpand vragen, bijvoorbeeld de gebouwen of de gronden, maar wij nemen in dit geval genoegen met een huur en waarschijnlijk een verlies in de toekomst. Waarom heeft het college niet gekozen voor meer zekerheid als het zo nodig geld moet uitlenen?

Bij de sheddaken hebben wij te maken met een andere overheid. Wat ons betreft hadden daarmee andere afspraken gemaakt kunnen worden. Het is inderdaad te laat om nu te kijken naar betaling vanuit de opbrengst van de grondverkopen. De gemeente zou bijvoorbeeld vanuit de ozb (onroerendezaakbelasting) een bijdrage kunnen leveren om in ieder geval de lening terug te betalen. Waarom heeft het college daar niet naar gekeken?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer