Vragen­uurtje: Drugs­afval


14 maart 2014

Voorzitter. Het is duidelijk dat de provincie zich inzet voor het aanpakken van de drugsproblematiek. Dat hebben wij kunnen lezen op de website. De provincie is kartrekker van de werkgroep die oplossingen bedenkt en uitvoert om de drugsproblematiek in algemene zin aan te pakken. In het project Samen sterk in het buitengebied wordt er geld gereserveerd voor onder meer de veldpolitie en opsporingsambtenaren. Dat project loopt al langer maar toch zijn er nog verontrustend veel dumpingen en lijkt het aantal alleen maar toe te nemen. De provincie heeft in het kader van dat project de gemeenten gevraagd om een bijdrage van €7500 per jaar. Veel gemeenten willen niet bijdragen. Zelf stopt de provincie €500.000 in het project. Dat is een aanzienlijk bedrag. Hoeveel uren daadwerkelijk toezicht krijgen wij daarvoor terug?

Op 10 december 2013 schreef het college aan Provinciale Staten dat de toezichthouders van provincie, gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders onze ogen en oren zijn op straat en in het buitengebied. Zij kunnen een grotere rol vervullen bij het signaleren van kenmerken die mogelijk te maken hebben met de drugsproblematiek in de breedste zin van het woord. Drugsafval en drugsproblematiek staan nu op de agenda van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). Dit platform speelt een rol bij de prioritering van handhaving en toezicht in de provincies. Met de motie die wij samen indienen met D66, GroenLinks, de PVV, 50PLUS en de OSN vragen wij het college welkemogelijkheden er zijn om als provincie extra middelen in te zetten om het aantaldrugsdumpingen terug te brengen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer