Bijdrage Essent Sustai­na­bility Devel­opment


1 oktober 2010

Voorzitter,

Hoewel we ons als fractie niet hebben kunnen vinden in uw besluit om de aandelen ESSENT te verkopen, moeten we er nu het beste maar van maken. Het lijkt ons inderdaad het beste om de bindende afspraken tussen ESSENT en RWE aangaande duurzame investeringen goed te controleren en hiervoor een Stichting op te richten die de controle moet uitvoeren. Over de naam van de stichting hebben we onze bedenkingen, wij zouden liever een Nederlandse naam zien die recht doet aan de intentie: Stichting Essent Duurzame Ontwikkeling.

Met deze naam in gedachte valt ons op dat de bindende afspraken niet leiden tot concrete duurzame afspraken die daardoor ook niet controleerbaar zijn. Een voorbeeld: er is bindend afgesproken om in duurzame energie te investeren en duurzame energie te produceren. Echter deze bindende afspraak is vervolgens vertaald in een ambitie om 20-25% hernieuwbare energie te produceren.

In ons oordeel is een ambitie iets anders dan een concrete afspraak. Daarom stellen wij voor om de afspraken verder aan te scherpen tot controleerbare, meetbare afspraken. Zonder dat heeft de oprichting van een stichting geen zin en wordt het een kostbare en nutteloze exercitie. Overigens is duurzaam ook iets anders dan hernieuwbaar. Mest is als brandstof zeker hernieuwbaar, maar zeker niet duurzaam. Daarom vragen wij u om de definities tussen de bindende afspraken en eventuele intenties duidelijk op elkaar af te stemmen.

Ook valt het ons op dat er investeringen in CO2 reductie zullen worden uitgevoerd, met (wederom) een intentie om daardoor de CO2 uitstoot te verlagen. Dat zou kunnen betekenen dat er wordt geïnvesteerd in ondergrondse CO2 opslag, een techniek die erg omstreden is. Graag zouden we zien dat deze techniek expliciet wordt uitgesloten uit de beoogde investeringen.

Als laatste is er door RWE een intentie om te investeren in een aardgasgestookte centrale in Moerdijk. Een aardgascentrale is geen duurzame investering, dus liever zouden we zien dat RWE dat geld investeert in bijvoorbeeld zonne-energie (wat we overigens missen in de plannen). Verder gaat RWE onderzoek doen naar bijvoorbeeld micro WKK. De SER heeft eerder al aangegeven dat micro WKK geen efficiënte techniek is, zeker als het gaat om grote aantallen. Ook hier zouden wij liever zien dat RWE dat geld ïnvesteert in echt duurzame technieken in plaats van het efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen.

Samengevat, er is het een en ander op te merken over de inhoud van het contract en de doelstellingen van de stichting.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer