Bijdrage over Klok­kenberg (Breda)


22 februari 2013

Voorzitter,
De klokkenberg met het omgevende landschapspark behoort tot ons cultureel erfgoed. Met de omzetting naar de nieuwe bestemming woonzorgcomplex, beoogt Vitalis herstel en behoud van dit erfgoed. Wij ondersteunen dit van harte voor zover het gaat om het hoofdgebouw, maar door de wijze waarop Vitalis het landschap aanpakt is herstel en behoud hiervan niet gegarandeerd.
Door de aanwijzing als verwevingsgebied stad-land ontstaat de mogelijkheid voor bebouwing en daarmee gaat het historisch landschap verloren.
Het meest acuut is het plan om de boskamers te gebruiken voor het realiseren van appartementengebouwen. Ten onrechte wordt door Vitalis gesteld dat het slechts gaat om het vervangen van bestaande bebouwing door gebouwen met minder oppervlak, zodat er per saldo een verbetering ontstaat.
Echter, de geplande appartementengebouwen worden 3,5 woonlaag hoog, bijna zo hoog als het hoofdgebouw en zij hebben dus een veel groter volume en daarmee veel grotere ruimtelijke impact dat de huidige bebouwing.
Maar belangrijker nog: De bestaande noodlokalen van het Berkenhofcollege zijn indertijd gebouwd met een TIJDELIJKE bouwvergunning. Deze vergunning loopt af in 2013, zodat er in feite moet worden uitgegaan van het opnieuw vrijkomen van de boskamers. Hiermee kan de planologische blunder uit de jaren ’90 ongedaan worden gemaakt en het originele coulissenlandschap hersteld.

De voorgestelde wijziging van de VR, bekent echter dat voor het hele aangewezen gebied bebouwing in principe mogelijk is en daarmee het verlies van het historisch landschap definitief wordt, te beginnen met de boskamers.
Kortom, wij ondersteunen de wijziging van de bestemming, maar willen dat herstel en behoud van het cultureel erfgoed gaat gelden voor het totale Klokkenbergcomplex, dus inclusief de omgevende landschapstuin.

Eventueel voorstel: bestemmingswijziging nu goedkeuren, oordeel over de tuin opschorten.
Naar keuze kun je nog argumenten toevoegen bijvoorbeeld over de waterhuishouding

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer