Debat over de aanleiding en duiding van de huidige politieke situatie in Brabant nadat twee CDAg­e­de­pu­teerden hun ontslag hebben ingediend bij Provin­ciale Staten


22 november 2019

Voorzitter,
Het huidige college wil wachten op de maatregelen van het kabinet. Een van de landelijke coalitiepartners geeft aan dat we nu pas bij de amuse van het zeven gangen diner van de landelijke maatregelen zijn, namelijk de snelheidsverlaging naar 100 km/u op de snelwegen, overdag. De echte maatregelen, waaronder krimp van de intensieve veehouderij, die moeten nog komen.

Nog voordat het kabinet de amuse had geserveerd, zijn twee gedeputeerden van tafel opgestapt. Gaan we ooit bij het toetje aankomen?

Positie van het CDA
De opgestapte gedeputeerden gaven aan dat loyaliteit richting het college en loyaliteit richting het CDA niet samengaan. Feitelijk betekent dat, dat de CDA-fractie het beleid niet ondersteund.

Het kan toch niet zo zijn dat een coalitiepartij afstand neemt van het college, wacht tot alle ‘rotmaatregelen’ zijn genomen, en daarna weer instapt alsof er niets aan de hand is?

Stip aan de horizon
Brabant is altijd een provincie geweest die het heft in eigen hand neemt. Er is grote behoefte aan een integraal beleid. Laten we integraal beleid uitschrijven, waarbij we de gehele landbouwcrisis als uitgangspunt nemen, en inzetten op aanpak bij de bron; een serieuze daling van het aantal landbouwdieren. Daarmee zetten we een stip aan de horizon.

Die stip aan de horizon is broodnodig, ook om nieuwe bestuurscrises te voorkomen. Er komen nog veel meer maatregelen, waaronder de klimaataanpak, en we moeten voorkomen dat we van bestuurscrisis, naar bestuurscrisis, naar bestuurscrisis gaan.

Geen tijd te verliezen
De situatie in onze natuur wordt steeds nijpender. Terwijl wij hier de zoveelste politieke show opvoeren en afwachten waar het kabinet mee gaat komen, neemt de biodiversiteit zienderogen af. De stikstof blijft zich als een verstikkende deken over Brabant verspreiden. Nog steeds stoppen er wekelijks boerenfamiliebedrijven, weggeconcurreerd door vee-industriëlen, gefaciliteerd door dit college.

Echt duurzame landbouw
Voorzitter, het is tijd voor die stip aan de horizon. Het is tijd om nu echt te bouwen aan een toekomstbestendig Brabant waar we trots op zijn. We zullen bestuurlijke crises houden als we niet toewerken naar een écht duurzame landbouw, een landbouw met drastisch minder dieren, in evenwicht met onze Brabantse leefomgeving.

Met drastisch minder landbouwdieren kunnen we constructief toewerken naar een toekomst zonder stikstofcrisis, zonder landbouwcrisis, zonder mestcrisis, zonder gezondheidscrisis, en zonder bestuurlijke crisis.

En, voorzitter, die toekomst is plantaardig.
Dank u wel.