Inter­pel­la­tie­debat over de stik­stof­crisis


22 november 2019

Voorzitter,
In deze stikstofcrisis wordt er erg gekeken wie de grootste vervuiler is. Er wordt met vingertjes naar elkaar gewezen en men lijkt vastbesloten te zijn om een grote schuldige aan te wijzen, vooral om de anderen uit de stikstofwind te houden. Iedereen moet zijn steentje bijdragen.

Een aantal bedrijven blijken niet in het bezit te zijn van een geldige vergunning. Via een artikel van EenVandaag van 20 november is te lezen dat gedeputeerde Grashoff zegt, en ik citeer: “wij zullen niet rusten voordat ze allemaal een vergunning hebben.”
Een prima streven, maar is de vergunning dan het einddoel? Het einddoel is toch om de neerslag op de natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen? Graag een reactie!

Ook hier is het integrale beleid de oplossing. Net als de intensieve veehouderij, is de industrie één van de vele knoppen die we kunnen bedienen om deze stikstofcrisis het hoofd te bieden. We kunnen het een niet los van het ander zien. De uitstoot moet terug tot onder de kritische depositiewaarde. Wie het meest uitstoot is daarin van ondergeschikt belang.

We hoorden net dat er ruimte is gereserveerd voor het Logistiek Park Moerdijk. Echter, nu de PAS gesneuveld is, is de vraag of die ruimte er nog is. Deze aanvraag loopt nog en de gedeputeerde zei net: “nog lopende aanvragen moeten worden bijgesteld.”
LPM trekt een zware wissel op de vergunningsruimte in West-Brabant. Kan de gedeputeerde aangeven of ook die vergunningsaanvraag wordt heroverwogen?
Dank u wel.

Interessant voor jou

Debat over de aanleiding en duiding van de huidige politieke situatie in Brabant nadat twee CDAgedeputeerden hun ontslag hebben ingediend bij Provinciale Staten

Lees verder

De door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer