Debat stik­stofaanpak


12 maart 2021

Zeg Noord-Brabant waar ga je hee-heen met de BOS, met de BOS?

Voorzitter,
Ik wil u kort vertellen over het sprookje van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof, de BOS. De hoofdpersonen in dit sprookje, de drie gebroeders Natuur, Stikstof en Economie, waren op elkaar aangewezen.

Economie was de jongste, goed gebekt en te enthousiast dan goed is voor hem en zijn omgeving. Natuur was de evenwichtige, maar ook gevoelige van de drie broers. Als oudste broer zorgde Natuur altijd goed voor zijn broers, maar nu Economie ging puberen, kreeg Natuur steeds meer te verduren van Economie’s onbehouden enthousiasme.

De middelste broer Stikstof was wispelturig van aard, en waaide met alle winden mee. Stikstof liftte mee met het enthousiasme van broer Economie, waardoor de broer Natuur geen tegenwicht meer kon bieden. Ooit de verzorger van zijn twee broers, lag Natuur nu afgedankt en doodziek op bed.

Broer Stikstof kon niet anders dan blijven meewaaien met broertje Economie. De broers dreven elkaar tot waanzin. Het metaforisch raderwerk begon het te begeven, en de broers dreigden er aan ten onder te gaan.

De moraal van dit verhaal:
Wij en onze economie zijn afhankelijk van de natuur. Door de natuur te verwaarlozen, zetten we ons eigen voortbestaan op het spel. De klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis maken ons dit duidelijk.

Helaas wordt er met de BOS in de eerste plaats ingezet op ‘het vlot trekken’ van de economie. Stikstof uitstotende initiatieven worden gewoon weer vergund, terwijl er sinds het begin van de ‘juridische’ stikstofcrisis nog steeds geen resultaten zijn geboekt op het vlak van depositiereductie.

De Partij voor de Dieren wil daarom éérst aantoonbare resultaten van natuurherstel zien, voordat naar nieuwe economische ontwikkelingen wordt gekeken.