Actu­a­li­satie omvang provin­ciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB


12 maart 2021

Natuur is groen, natuur is blauw, natuur is rood en natuur is paars. Het is maar net in welk seizoen je naar de natuur kijkt.

Natuur is ook een kerntaak van de provincie. Wij hebben die taak van het Rijk gekregen, om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren, voor nu, én voor de toekomst.

Het is duidelijk uit de zienswijze van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren dat er geen complete overeenstemming is over de nu voorliggende opgave. En dat is jammer, zeker als GS stelt dat budget geen reden is om EVZ’s (ecologische verbindingszone's) niet aan te leggen.

We hebben natuurlijk lang niets van het college gehoord, van 2019 tot eind 2020. Er zijn veel processtappen geweest, maar we zijn er als PS niet echt in meegenomen.

Met een ecologische bril bekeken vinden wij dat een aantal EVZ’s alsnog zouden moeten worden opgenomen, juist om die ecologische redenen. We dienen daarvoor samen met GroenLinks en anderen een amendement in.

We hebben ons als PS tot 2027 de tijd gegeven om het natuurnetwerk te realiseren. Wij vinden het niet zuiver om dat dan tussentijds op deze opdracht aan te passen. En als we het plan aanpassen, gebieden verwijderen, dan vinden we een meer zorgvuldige ecologische onderbouwing op zijn plaats. Daar is nu natuurlijk geen tijd voor.

Groen, blauw, rood, paars, natuur is van elke politieke kleur. We kunnen het volgens onze fractie in grote meerderheid eens worden over het voorliggende besluit, als we van GS tot 2027 de tijd krijgen om de restopgave nog eens tegen het licht te houden.