Verlenging looptijd beleids­kader erfgoed 2016-2020 inclusief inzet


26 maart 2021

Wat zou het mooi zijn als er oases van rust zijn in deze soms turbulente tijden. En laten die oases er nu al zijn, in drukke steden en rond onze dorpen. Kloostertuinen zijn er in alle soorten en maten, en al eeuwen aanwezig rond de Brabantse kloosters. Vandaag de dag zijn deze tuinen vaak ingesloten door de stad en daar vormen ze groene oases.

Enig speurwerk laat zien dat het niet altijd even goed gaat met die kloostertuinen. Ze worden niet meer bijgehouden en verwaarlozen, zoals een kloostertuin in Bavel, of zodanig aangetast dat ze hun verhalen niet meer kunnen vertellen, zoals een kloostertuin in Tilburg.

We zien dat er bij de herontwikkeling van kloosters vooral veel aandacht is voor de gebouwen zelf, maar niet zozeer voor dat andere deel van ons erfgoed, de kloostertuin, die oase van groen en rust in stad of dorp.

Naarmate de tijd vordert worden kloostertuinen in hun oorspronkelijk vorm steeds zeldzamer, terwijl ze zeker een bijdrage leveren aan het verhaal van Brabant en behoud van omgevingskwaliteit zoals de provincie dat beoogd in het erfgoedbeleid.

In dit jaar van het Brabantse Kloosterleven 2021 zouden we graag zien dat de provincie samen met het reeds betrokken netwerk kloosterleven gaat kijken wat we kunnen en wellicht moeten doen om die kloostertuinen te behouden, zodat we over vijftig jaar nog steeds de geschiedenis van Brabant kunnen doorgeven aan nieuwe generaties. We dienen samen met 50PLUS een motie hiervoor in.