Motie Groen licht voor de Kloos­tertuin


26 maart 2021

Motie: Groen licht voor de Kloostertuin


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 26 maart 2021;

behandelend het Statenvoorstel 95/20 A Verlenging looptijd Beleidskader erfgoed;


constaterende dat

  • binnen de verhalen van Brabant het kloosterleven specifiek is opgenomen;

overwegende dat

  • kloostertuinen in hun oorspronkelijk vorm in Brabant steeds zeldzamer worden;
  • kloostertuinen onderdeel (kunnen) uitmaken van ons erfgoed, en een bijdrage (kunnen) leveren aan de omgevingskwaliteit;
  • 2021 het Jaar van het Brabantse Kloosterleven is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij de startnotitie en bij de consultatiefase omtrent het kloosterleven expliciet aandacht te besteden aan de functie en waarde van kloostertuinen, als deel van ons erfgoed;
  • samen met het netwerk kloosterleven een overzicht te maken van de kloostertuinen in Brabant;
  • samen met het netwerk kloosterleven de opties voor de bescherming van kloostertuinen als deel van ons erfgoed inzichtelijk te maken;
  • PS hiervan op de hoogte te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Houd EVZ’s in het oog

Lees verder

Motie Aanstaande biologische boeren ondersteunen vanuit BOF2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer