Rapport Zuide­lijke Reken­kamer Vergun­ning­ver­lening, toezicht en hand­having bij risi­co­be­drijven in Moerdijk


26 februari 2021

Wat heerlijk als je in Brabant het raam open kunt zetten voor frisse lucht! Want, voorzitter, dat is niet altijd het geval, ook niet in de gemeente Moerdijk, een gemeente met een haventerrein en een groot aantal chemische bedrijven die qua milieuwetgeving onder de zware categorie vallen. En er ging, en er gaat, nogal eens wat mis in Moerdijk. Maar laten we het hier niet hebben over ontploffende chemische reactoren, of het overladen van kletterende stukken staal in de late avond of de vroege ochtend. De mensen in Moerdijk zijn inmiddels wel wat gewend. Nee, voorzitter, de frisse lucht zit in dit rapport van de Zuidelijke Rekenkamer, want het opent de weg voor een nieuw, en daar waar niet nieuw wel een betere manier van monitoren en handhaven. Want de ZRK geeft duidelijk aan: we kunnen als PS meer dan we denken. Dat is een opsteker. We kunnen de volksgezondheid meer centraal stellen in de omgevingsverordening, en als we dat doen, dan kunnen de ramen open, ook in Moerdijk.

De fractie van de Partij voor de Dieren is tevreden met de aanbevelingen van de rekenkamer, maar we hebben als PS ook huiswerk gekregen, een stukje controle en handhaving zeg maar, en daar moeten we op doorpakken. Maar voordat wij aan het werk gaan, is de vraag aan het college wat zij proactief kan doen via het pad van de omgevingsverordening en gezondheid. Zie ook het amendement van de PvdA, dat wij graag mee indienen. Kan het college ons meenemen in de verbeterstappen die we hier en nu met hen kunnen afspreken als het gaat om het borgen van die gezondheid? Want we willen graag de ramen openzetten, ook in het provinciehuis, voor de nodige frisse wind.