BOF2: Vervolg Brabants Outcomes Fund


26 februari 2021

Brabant in 2050 is welvarend, verbonden, klimaatproof en vernieuwend. Maar wat verstaat u dan onder welvarend? Dit betekent niet alleen maar gelukkig in geld, maar bevat algeheel geluk, gezondheid en veiligheid van de Brabanders in de breedste zin van het woord.

Om in te zetten op die brede welvaart is het Brabant Outcomes Fund in het leven geroepen. De Partij voor de Dieren is er voorstander van om integraal te investeren, investeringen die niet alleen uitgaan van ‘profit’, maar vooral ook van ‘planet’ en ‘people’. Kijkend naar dit stuk, ben ik dan eigenlijk verbaasd dat de provincie niet al haar investeringen op de BOF-manier insteekt.

De BOF gaat over een integrale aanpak, een aanpak waarbij gekeken wordt naar zaken die onze provincie zaken opleveren zoals die brede welvaart en een leefbaar en klimaatproof Brabant, iets wat de provincie te allen tijde na zou moeten streven. Kunnen we ervan uitgaan dat elke euro die de provincie uitgeeft buiten de BOF om dan ingezet wordt voor sectorale investeringen die niét bijdragen aan die brede welvaart en een leefbaar en klimaatproof Brabant? Graag een reactie hoe dit zich met elkaar verhoudt.

Mijn tweede punt, voorzitter. De afgelopen bijeenkomsten rondom Samenleving vonden plaats met het zwarte randje van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. In dit stuk lees ik dat de toch al getergde portefeuille Vrijetijd, Cultuur en Sport het leeuwendeel van de BOF ophoest. Ondanks dat er sprake is van een integrale aanpak tussen de partijen, zijn er portefeuilles die expliciet als voorbeeld worden genoemd, Natuur, Landbouw, Energie, maar die minder dan een kwart van Samenleving hieraan uitgeven. Daarbij komt nog eens dat er twee portefeuilles missen, zoals al eerder werd genoemd: Ruimte en Mobiliteit. Als er sprake is van een integrale aanpak, zouden dan niet alle portefeuilles even veel moeten uitgeven aan de BOF?