Derde wijzi­gings­ver­or­dening Veror­dening water Noord-Brabant


14 september 2018

Voorzitter,
In de afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. We hebben hevige neerslag en serieuze wateroverlast meegemaakt en recent de meest warme en droge zomer sinds decennia. Of je nu gelooft dat dit berust op toeval of op een door mensen geïnduceerde klimaatsverandering, we zullen ermee moeten leren leven en dus voorbereid zijn op de gevolgen.

Deze actualisatie berust op een analyse van de feitelijke lokale omstandigheden. De gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast zijn in beeld gebracht en het beschermingsniveau is daarop aangepast.

Niet iedereen is er blij mee. Voor bepaalde gebieden is wateroverlast ondernemingsrisico. Mijn vraag is of dan waterschade nog wel te verzekeren is binnen de brede weersverzekering. Of gaat u ervan uit dat het percelen betreft waar water geen schade aanricht?

Verder bleek uit de nota zienswijzen dat er zorg is voor bescherming van monumenten. Wordt dit afdoende opgepakt middels maatwerk?