Digi­ta­li­sering: Verkenning ‘Brabant Digi­ta­li­seert’


29 juni 2018

Voorzitter,

We hadden een stevig bedrag bestemd voor een zeer concreet doel, glasvezel in heel Brabant. Het ziet ernaar uit dat de markt het doel grotendeels gaat realiseren, zodat de investering voor de provincie beperkt kan blijven.

Maar er blijven nog steeds witte vlekken met een onrendabele top. Er blijven adressen waarvoor de aansluiting technisch, lastig en kostbaar is. En we moeten dit oorspronkelijke doel van het Breedbandfonds niet uit het oog verliezen. In die zin steunen we dan ook het amendement van de ChristenUnie-SGP. Wij delen niet de mening van de gedeputeerde dat de markt het verder maar helemaal kan regelen, want als we het aan de markt overlaten, dan zal het wel veel langer duren voordat die onrendabele aansluitingen verglaasd worden.

En dan de vraag wat te doen met het geld dat overblijft. BrabantAdvies heeft ons een goed advies gegeven. Een dik rapport, samengevat: zet in op de maatschappelijke opgaven. En let wel, daarbij ligt de focus op de maatschappelijke ontwikkelingen en niet op de economische.

Wij, de provincie, gaan over belastinggeld. Wij moeten ons vooral richten op problemen die alleen met maatschappelijk geld kunnen worden opgelost. We weten nog niet hoeveel die opgave gaat inhouden, wat het gaat kosten. Dus het is verstandiger om deze middelen niet al te vergeven aan een nieuw fonds en zeker niet aan een fonds zonder duidelijke agenda. Want een zogenaamd flexibele en dynamische agenda is niks anders dan jargon voor: we weten het nog niet, we zien wel wat zich aandient en dat geld komt heus wel op.

Nou, dat geloof ik graag. Zet maar ergens een pot geld neer en de markt weet er wel weg mee. Daarnaast kost de instandhouding van een fonds gewoon geld, overheadkosten waar je niets aan hebt. En dus vinden we dat het geld eerst maar een terug moet naar de algemene middelen. Dan kan het gewoon mee renderen met het belegd vermogen en op basis van goede plannen kunnen er vervolgens beleidsvoorstellen worden gemaakt die door PS worden beoordeeld en dan kan het benodigde budget worden vrijgegeven. Daarbij zitten we wat mij betreft niet vast aan een bepaald budget, de maatschappelijke behoefte moet leidend zijn. Eerst beleid en dan geld.

Het is al vaak gezegd, er is wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Maar zelfs dat inzicht is eigenlijk al zo oud als een boek prediker. Goed. Als 30 miljoen euro genoeg is, dan is het mooi. Maar als het 60 miljoen euro is voor de dingen die echt nodig zijn, dan moet dat ook bespreekbaar zijn.

We hebben daartoe dus een amendement ingediend, waarmee we het uit het Breedbandfonds vallende budget van 45,1 miljoen euro terug laten vloeien naar de algemene middelen om het van daaruit weer op basis van gedegen beleidsvoorstellen vrij te kunnen geven. Ik dank u.