Evaluatie Zuide­lijke Reken­kamer 2011-2016


15 juli 2016

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren is tevreden over de werkzaamheden van de Zuidelijke Rekenkamer en ook tevreden over de kwaliteit van de rapporten.

We denken dat het verstandig is dat Provinciale Staten ook meer en beter gebruik gaat maken van de Zuidelijke Rekenkamer. Wij vinden de voorstellen van de rekenkamer om die samenwerking meer vorm te geven een goed initiatief, zoals door het geven van presentaties aan PS. Dat steunen we natuurlijk van harte.

In de provincie Gelderland wordt er doorgaans eerst in een rondetafelgesprek met de commissieleden besproken wat men bij een onderwerp van belang vindt en wat men wil weten. Dat lijkt ons ook een interessante insteek om richting te kunnen geven aan een onderzoek.

We zouden ook willen voorstellen om na elke onderzoek ook een evaluatie te doen, bijvoorbeeld een jaar na oplevering. Het is voor Provinciale Staten belangrijk om te weten wat er met de opmerkingen en aanbevelingen is gedaan; door PS, door GS, door de ambtelijke organisatie. En welke effecten dat heeft gehad voor het provinciaal beleid.

De zuidelijke rekenkamer noemt in het voorstel dat extra budget de kwaliteit van het werk zal verbeteren, met inzet op een junioronderzoeker en voor betere ICT. Mijn vraag is aan Provinciale Staten is of we dat verzoek kunnen inwilligen?

Ook zijn momenteel de inkomsten van de rekenkamer niet geïndexeerd, dat lijkt ons een soort taakstelling, en dat vinden we niet wenselijk. Mijn vraag is aan Provinciale Staten of we deze indexering ongedaan kunnen maken?

De rekenkamer geeft aan dat we als Provinciale Staten weinig input geven. Eerlijk is eerlijk, wie de schoen past trekken hem aan. De rekenkamer heeft wat ons betreft gelijk. Ook wij als fractie zullen ons meer actief gaan opstellen.