Procedure wensen en beden­kingen instellen Leisure Ontwik­kel­fonds Brabant


15 juli 2016

Voorzitter,

Het doel van het Leisure Ontwikkelfonds Brabant is ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van commerciële activiteiten in de leisure sector. Het idee is dat met een keuze voor de juiste projecten, de hele sector hiervan kan profiteren. Dat is de reden dat private partijen als Efteling en Libema er in willen investeren. Prima, maar geen taak voor de overheid.

Met een goed businessplan moet het mogelijk zijn financiering in de markt te realiseren. Geld lenen was nog nooit zo goedkoop als nu. En een wankele businesscase verdient geen belastinggeld.

De overheid is geen bank. Het wel de taak van de overheid om die beslissingen te nemen die mensen niet zelf nemen of die dingen te doen die burgers niet zelf kunnen doen en die, en daar ligt de crux, wel in het algemeen belang zijn.

En wat is het algemeen belang in dezen? Niet het geven van douceurtjes aan de eigen achterban ten faveure van de winst van commerciële ondernemingen, althans, niet in onze samenleving. Wel het in goede banen leiden van de gevolgen van dergelijke ontwikkelingen.

Je zal er maar wonen, in Waalwijk en om de haverklap in de file staan als je gewoon naar huis wilt, of naar je werk of met je kind naar de dokter moet. Je zal er maar wonen in het centrum van Amsterdam, Kinderdijk, Giethoorn, op de Cauberg of bij een voetbalstadion.

En zelfs in een dorp als Ossendrecht wordt geklaagd als op zondagochtend alle parkeerplaatsen bij het lokale verzorgingshuis tot in de verre omtrek bezet zijn, door Belgen die een georganiseerde fietstocht over de Brabantse Wal willen maken. Wie bij oma op de koffie wil, heeft er niets aan dat de horeca meer omzet maakt.

Dus: laat het LOF helemaal over aan die sector, die jongens zijn zakelijk genoeg om het regelen.

Onze taak is het om de voorgenomen plannen onafhankelijk en kritisch te beoordelen op aspecten als veiligheid, ruimtelijke inpasbaarheid, gevolgen voor infrastructuur, overlast, milieuaspecten, stikstofuitstoot en mogelijke nadelige gevolgen voor de natuur etc. Daar is belastinggeld wel voor bedoeld.