Initi­a­tief­voorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijen­sterfte in Noord-Brabant & Bijen­ge­zondheid; provin­ciale visie


31 oktober 2014

Wie het afgelopen jaar een krant heeft opengeslagen of naar het nieuws heeft gekeken kan het niet zijn ontgaan; het gaat slecht met de Nederlandse bijen en in het bijzonder met de Brabantse bijen.

Van de 350 soorten die in Nederland voorkomen zijn er reeds 35 uitgestorven en staan er 176 in de gevarenzone, op de rode lijst. De sterfte onder bijen is dramatisch, gemiddeld sterft per jaar een kwart van alle bijen en dat is drie keer hoger dan normaal. In 2010 stierf zelfs een derde van alle bijen.

Onze ecologie én economie komen hierdoor onder druk te staan. Wij zijn als mens voor ons voortbestaan afhankelijk van de bij. Zonder bijen geen bloemen, zonder bijen geen groente en fruit. Bijen kun je niet in geld uitdrukken, ze zijn van onschatbare waarde, maar voor de economie kun je spreken van een bedrag tussen de 1 en 3,5 miljard euro.

Wat ontzettend jammer dat we als politiek niet meer zouden durven doen dan het voorstel van GS overnemen. Er is geen sprake van extra geld voor de bij. Het geld komt uit het potje ecologie en daardoor moet er elders op ecologie bespaard worden. Vestzak broekzak.

De 300.000 euro uit het voorstel van GS is bij lange na niet voldoende om een omslag te maken. We vinden wel dat dat bedrag uit de algemene middelen zou moeten komen, we dienen daarvoor samen met GroenLinks, 50plus en de Onafhankelijk Statenfractie en motie in.

We willen met ons voorstel in 2015 wel concrete stappen zetten daarom dienen we een afgeslankt voorstel in. Een gedegen voorstel met aandacht voor meer voedsel in de vorm van bijenlinten door Brabant, een ecologische opleiding voor gemeenteambtenaren, groene burgerinitiatieven en bloemrijke landbouw, lupine in plaats van mais.

Brabant staat vol met mais en mais is als een woestijn voor bijen. Lupine is een waardevol gewas, met voedzame bonen en prachtige bloemen.

Daarmee doen we geen dingen over uit het landelijke actieprogramma bijengezondheid, maar grijpen we juist onze provinciale kerntaken en bevoegdheden aan om ons sterk te maken voor de bijen.

Ons afgeslankte voorstel kan in 2015 worden ingezet, met beperkte middelen, maximaal 750 duizend euro, met cofinanciering uit het veld en een evaluatie na 1 jaar. Het is zeker niet te veel geld en we regeren daarmee niet over ons graf, zoals in de commissie gesteld, alhoewel we dat bij zo iets belangrijks als de bij dat wel zouden moeten doen.

Het voorstel dienen we in met GL, 50plus en OSN die de bijen een warm hart toedragen. Dank!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer