Initi­a­tief­voorstel "Zonder veer­krachtige demo­cratie geen veer­krachtig bestuur"


3 oktober 2014

Voorzitter. Onze complimenten aan de heer Leenders van de PvdA-fractie om dit onderwerp op deze wijze naar voren te brengen. Het onderwerp spreekt ons zeer aan. Wij staan voor burgerparticipatie, wij vinden dat een belangrijk onderdeel. Dat staat ook in ons provinciaal verkiezingsprogramma. In die zin willen wij kijken waar er bij ons beleid ruimte is voor dit voorstel van de PvdA.

Zojuist heeft mevrouw Spierings van de fractie van D66 de schaalgrootte aangeroerd. Daarover kun je heel wat potjes breken. Het antwoord op de vraag hoe groot een gemeente moet zijn, hangt af van verschillende aspecten. Ideaal zal het nooit zijn.

Het gaat er wel om dat wij als politiek moeten kunnen uitstralen dat wij dichterbij de burgers staan. Dat is zeker een taak van politici zelf.

In het voorstel wordt gesteld dat de opkomst bij het stemmen minder is omdat de burger cynischer is geworden en minder vertrouwen heeft in politiek en overheid. Onze partij is ontstaan uit deze bezorgdheid en dat die bezorgdheid er nog steeds is blijkt wel uit het feit dat onze achterban nog steeds groeit alsmede het aantal mensen dat op onze partij stemt. Als wij dat signaal doortrekken, zou er aan het politieke spel wel iets mogen veranderen.

De provincie moet zich niet te veel bemoeien met wat gemeenten in die zin doen. Het is een verantwoordelijkheid van de lokale politici aldaar. De provincie doet het een en ander aan burgerparticipatie, bijvoorbeeld in het programma Natuur en Samenleving. Dat programma heeft onze steun en dat juichen wij van harte toe.

Wij kunnen ons vinden in het voorstel van D66 en GroenLinks om in ieder geval stap 1 te zetten en te kijken wat wij gemeenteraden kunnen aanbieden. Omdat er in het voorstel niet veel concrete voorbeelden staan, willen wij dat eerst even zien voordat wij overgaan tot het uitvoeren van het hele programma.

Interessant voor jou

Rapport Zuidelijke Rekenkamer Natuurcompensatie

Lees verder

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant & Bijengezondheid; provinciale visie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer