Interim omge­vings­ver­or­dening - regel­wij­ziging 5 (groot­schalige logistiek)


7 juli 2023

Van windmolens wordt wel eens gezegd dat ze horizonvervuilend zijn. Nou leveren windmolens nog energie op. De enorme logistieke hallen waar we het nu over hebben vervuilen vaak de complete horizon en slokken onze kostbare landbouwgrond op. En wat het oplevert? Ruimte- en energieverspilling, overlast op de wegen, en extra druk op de woonsector door het aantrekken van goedkope arbeidsmigranten.

Het is dus kwestie om de wildgroei aan grote XXL-dozen te stoppen. Maar met dit voorstel wordt de grootschalige logistiek alleen wat afgeremd, echt paal en perk wordt er niet gesteld. In het voorstel is maatwerk mogelijk en daar waar het wenselijk is moet er toch uitgebreid kunnen worden, met allerlei criteria die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. En op voorhand wordt een hele waslijst met locaties uitgezonderd van dit besluit.

Onze provincie telt 56 gemeenten en voor 56 locaties is een uitzondering mogelijk. Waar hebben we het hier dan over?! XXL kan overal.

Met XXL verliezen we ook kostbare stikstofruimte, stikstofruimte die we hard nodig hebben voor het omschakelen van onze boeren, die we hard nodig hebben voor de woningbouw, en die we hard nodig hebben voor herstel van de natuur. In de vorige Statenperiode, in maart dit jaar, was duidelijk dat XXL in Brabant praktisch de vrije hand krijgt, laten we in deze periode echte keuzes maken.

Het mag duidelijk zijn dat wij tegen dit voorstel stemmen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit soort halfslachtige maatregelen in de weg staan van ├ęcht effectieve maatregelen. Niet alles kan overal.

Interessant voor jou

Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat & Energie

Lees verder

Bestuursakkoord 2023-2027 'Samen Maken We Brabant!'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer