Inter­pel­la­tie­debat opvang asiel­zoekers


23 oktober 2015

Voorzitter. De situatie is uniek en mensen moeten aan onderdak worden geholpen. We begrijpen ook de haast die de minister daarbij heeft. De Partij voor de Dieren wil meewerken aan kleinschalige opvang. Wij vinden grootschalige tentenkampen in de natuur, zoals in Gelderland, geen goed idee. Deze insteek van tentenkampen komt niet ten goede aan de vluchtelingen, bewoners of de natuur. Gelukkig deelt het college deze mening.

De Partij voor de Dieren kiest een lange termijn- en houdbare oplossing. Lange termijn, dat gaat over integratie en niet isolatie. Het gaat over draagvlak in Brabant. We moeten ook rekening houden met mensen in Brabant. Onze keuze is een gelijkmatige verdeling per gemeente. En dan heb je het over ongeveer 20 mensen. Nu krijgt het landelijk gebied veel mensen in de opvang en de Randstad weinig. Volgens onze partij is dat geen wenselijk situatie.

Het is ook al duidelijk dat al veel gemeentes bezig zijn met werkzaamheden. Ook zij kiezen voor kleinschaligheid. De provincie zou wat ons betreft deze gemeentes moeten steunen.

Ik wil nog even refereren aan wat er in de media allemaal gebeurt en met name het bericht dat ik op Omroep Brabant hoorde toen er een opvangcentrum in Rijsbergen geopend zou worden. Omroep Brabant ging in het centrum van Rijsbergen rondlopen en sprak met rasechte Rijsbergenaren met hun onmiskenbaar tongval en die hadden stuk voor stuk geen probleem met de opvang. Immers er was al vele jaren zonder problemen een azc in Rijsbergen geweest. Dat is ongeveer acht jaar geleden gesloten. Zij zagen geen problemen om dat weer te openen. Volgens mij is dat kenmerkend voor de mensen in Brabant. Dat is een heel ander signaal dan die nu veel in de media komen. Ik weet zeker dat zulke mensen er nog steeds zijn.

Het bestaande budget voor hulp aan vluchtelingen is 70 cent per 100 euro van het BNP (Bruto Nationaal Product). Nu gaat er minder naar de regio in oorlogsgebieden en wordt er meer besteed in Nederland.

Dat helpt niet. De Partij voor de Dieren wil een houdbare oplossing voor de lange termijn. Ik refereer aan een aangenomen motie in de Tweede Kamer van de Partij voor de Dieren over een houdbaar vluchtelingenbeleid. Dat is ook zorgen dat wij in Nederland een beleid voeren waarbij we de wereld niet verstoren zodat vluchtelingen ontstaan; 50PLUS verwees al naar de bommen. Het gaat dan over oorlog, maar ook over klimaat en over economische vluchtelingen door uitholling van de aarde. Ook daarin heeft Brabant een rol te spelen.