Inves­tering faci­liteit F-35 motor­on­derhoud Woens­d­recht


4 december 2015

Voorzitter,

Als wij een einde konden maken aan wapenhandel, oorlog, ellende en agressie, door tegen dit voorstel te stemmen, dan zouden we dat zeker doen.

Maar de realiteit is anders. Deelname aan het JSF-programma ligt vast en Nederland wil daar maximaal voordeel uithalen voor economie en werkgelegenheid.

Het beste dat wij kunnen doen is proberen de negatieve effecten voor de omgeving: natuur, milieu én omwonenden, zoveel mogelijk te beperken.

Dat betekent vervoer van de motoren over de weg, geen testvluchten vanaf de vliegbasis Woensdrecht en daar hoort ook de bouw van een geluidsisolerende testhal bij.

We blijven kritisch voor wat betreft de locatie van de hal op de basis, de impact op de N2000-gebieden, eventuele overschrijding van de grondgebonden geluidsruimte, de verwachte spin-off effecten en civiel medegebruik van de basis.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer