Veror­dening lucht­ha­ven­re­geling Spang-Capelle en Waspik


22 januari 2016

Voorzitter,

Ons wordt gevraagd om twee Luchthavenbesluiten vast te stellen voor paramotorvliegers, gelegen in Sprank Capelle en Waspik.

Uit de technische vragen ronde is duidelijk geworden dat er geen sprake is van commerciële vluchten waar geld voor gevraagd kan worden. Het gaat ook alleen om paramotorvliegers en niet om andere zwaardere luchtvaartuigen. En in de verordening wordt bepaald dat alleen gebruikt kan worden voor testvluchten, onderhouden van de vliegvaardigheid en ten behoeve van verkoop van paramotorvliegtuigen.

Uit onze technische vragen blijkt dat bestaande kleine luchthavens zoals Seppe en Budel strengere eisen stellen aan het gebruik van deze luchthavens dan deze verordening doet. Echter het gebruik van bestaande kleine locaties zijn daarmee niet onmogelijk.

Het is ons niet duidelijk geworden waarom er gekozen is voor maximaal vier gemotoriseerde schermvliegtuigen gelijktijdig in de lucht? Worden die vliegvaartuigen gelijktijdig getest of is er een andere reden voor? We moeten het antwoord hierop schuldig blijven.

Het is ook niet duidelijk geworden waarom er gekozen is voor maximaal 462 start, zodat er elke dag van het jaar gevlogen kan worden? Het lijkt allemaal een ruime opzet voor een niche markt.

Daarbij is er bestaand beleid waarbij luchtvaartgebonden activiteiten geconcerteerd worden daar waar het hoort en dat is toch echt bij bestaande kleine luchthavens. Het starten van nieuwe initiatieven is daarin niet opgenomen.

Als er mensen zijn die gebruik willen maken van schermvliegtuigen of die willen verkopen, die in praktische zin niet terecht kunnen bij een klein bestaand vliegveld, dan is dat volgens onze fractie dat wat we zouden moeten bespreken.

Als laatste wil ik graag noemen dat de twee locaties dicht bij een Natura 2000-gebied liggen, de Langstraat, en we zijn er niet gerust op dat de natuur voldoende beschermd is.

Uit de beantwoording van onze vragen is duidelijk dat het rijk bevoegd gezag is over de vliegvaartuigen in de lucht. Ook voor deze motor schermvliegtuigen.

Onze ervaring is dat controle en handhaving in de lucht niet afdoende is gegarandeerd. Dat horen we ook van de adviesorganen bij bestaande luchthavens.

Met deze besluiten op twee nieuwe locaties maken we het het Rijk ook niet gemakkelijker.

Voorzitter als laatste. In andere provincies worden wel commerciële vluchten toegestaan met dergelijke gemotoriseerde schermvliegtuigen. Kan het college aangeven wat haar beleid of mening is op het gebied van deze gemotoriseerde schermvliegtuigen?