Kennis en onderzoek


19 april 2013

Voorzitter! Wij hebben het stuk uitgebreid besproken in de commissie. Ik ben blij dat een aantal zaken is opgenomen in de vernieuwde versie, zoals ongewenste rolvermenging. Dat heeft te maken met de relatie tussen ons als subsidiegever en de kennisinstituten als subsidieontvangers. Het is zeer belangrijk om te streven naar een situatie waarin instellingen waarvan wij onze kennis betrekken, onafhankelijk zijn van de provincie. Dat geldt ook op subsidiegebied. In die zin sluiten wij ons aan bij de mening van de PVV. Wij voegen daaraan toe dat de onafhankelijkheid van de onderzoeken vergroot kan worden door meer te kijken naar betaling op productbasis dan naar een soort langetermijnsubsidiƫring. Verder zijn wij van mening dat wij inderdaad breder moeten kijken dan naar de instellingen die wij nu al genoemd hebben. Bij de expertmeeting was er o.a. een presentatie van de HAS. Dat is weer een andere instelling die ons kan dienen op basis van kennis.

De heer Altundal heeft gezegd dat wij burgers en belangenorganisaties erbij moeten betrekken. Ook wij zijn daar erg voor, zeker wat het beleid betreft. Wij vinden het echter gevaarlijk om dit een basis te laten zijn voor kennis die wij via een kennisrapport binnenkrijgen. Iedere instantie heeft zijn eigen invalshoek, of het nu een milieu- of een boerenorganisatie is of wat dan ook. Wij zoeken juist naar het onafhankelijke, vandaar onze keuze voor onafhankelijke instituten. Wij zijn er niet erg happig op om burgers en instanties te vragen om kennis te leveren in een soort onderzoeksrapporten. Ik hoop dat GS dit kunnen ondersteunen.

Wij zijn tevreden met het feit dat wij de boel gaan opschudden en vernieuwen.

Wij kunnen instemmen met het opnieuw kwartier maken. Bij punt twee zien wij liever een productrelatie dan een subsidierelatie. Over de andere twee punten denken wij nog even na. Wij wachten eerst op het antwoord van GS.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer