Levendig Brabant 2030, beleids­kader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd


3 februari 2023

Je zult maar gedeputeerde Cultuur, Sport en Erfgoed – én Vrije tijd? – zijn, en weten dat je het tekort van 15 miljoen euro niet gaat krijgen, omdat dat allemaal nodig is voor de prestigeprojecten zoals Fellenoord en GOL. Maar daar komen we straks op terug.

Het is met dit beleidskader de bedoeling om bij te dragen aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Grotendeels zal dat lukken, maar we zien ook punten waarop we het tegenovergestelde vrezen.

Vooral door de vee-industrie staat de Brabantse natuur zwaar onder druk. Recreatie in de natuur maakt het er niet per se beter op. De intrinsieke waarde van natuur, en de bescherming daarvan verdient echt meer aandacht. Dus niet alleen bezoekers spreiden, maar ook gebieden afsluiten voor bezoekers, indien nodig.

Dan de topsportevenementen: miljoenen euro’s voor één of een paar dagen lol voor bezoekers. De bewoners van de getroffen gemeenten zitten dagenlang in de ellende, zoals momenteel met het WK veldrijden – of zoals mijn fractie het noemt: “modderfietsen” – in Hoogerheide.

Dus wat ons betreft: minder topsport, meer topnatuur.

Interessant voor jou

Wensen en bedenkingen aangaande (…) het voornemen van GS om de Besloten Vennootschap (BV) ‘ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord’ op te richten (…)

Lees verder

Initiatiefvoorstel PVV en Groep Rutjens inzake “Rollenparagraaf in Statenstukken”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer