Wensen en beden­kingen aangaande (…) het voornemen van GS om de Besloten Vennoot­schap (BV) ‘ont­wik­kel­maat­schappij gebieds­ont­wik­keling Fellen­oord’ op te richten (…)


3 februari 2023

Voorzitter,
We kunnen er blind op varen dat u er voor zorgt dat ik mijn spreektijd niet overschrijdt. Hadden we zulke zekerheden maar met het voorstel dat hier voorligt!

Om gelijk maar duidelijkheid te geven: wij zien ons genoodzaakt tegen dit besluit te stemmen. Ik zal onze overwegingen toelichten.

Natuurlijk zijn de plannen voor gebiedsontwikkeling Fellenoord niet op alle onderdelen slecht. Wij waarderen het plan om duizenden extra woningen te realiseren via inbreiding. De omvang van het plangebied biedt de kans om echt ambitieuze stappen te zetten, en deels is dat ook de bedoeling. Het autoluwe aspect en het Dommeldal dragen bij aan een fijne leefomgeving.

Maar als je het centrum van een stad zo op de schop neemt, en 7.500 woningen creëert, kun je het maar beter gelijk écht goed doen, zeker met het oog op de klimaat- en groene doelen die we ons hebben gesteld. Als we het niet gelijk goed doen, moet dit gebied voor 2050 wéér op de schop! Deze plannen zijn dus niet toekomstbestendig, en daarom niet voldoende. Zeker niet zolang in de samenwerkingsovereenkomst staat dat de KPI’s naar beneden bijgesteld kunnen worden.

De urgentie om woningen te bouwen overschaduwt hier dus de urgentie om dat op een toekomstbestendige manier te doen. Penny wise, pound foolish.

Over geld gesproken: ons laatste kritiekpunt. We gaan hiermee een samenwerking aan waarbij we al een forse bijdrage doen, maar waarbij we ook een blanco cheque geven voor de meerkosten, gezien artikel 28.2.5 van de samenwerkingsovereenkomst. We zitten in een tijd waarin we al moeten bezuinigen op de provinciale uitgaven, dus dit kunnen we ons echt niet veroorloven.

Dit plan is uit de kluiten gewassen. Als we inderdaad 7.500 extra woningen in Eindhoven willen, en dat willen we met z’n allen, dan kunnen we dat prima doen zonder er een prestige-project van te maken. We hebben momenteel andere prioriteiten dan het imago van Eindhoven als Brainport-regio op te smukken.

Als we instemmen met dit voorstel, slaan we een geplaveide weg in, want we hebben dit veel vaker gedaan: er wordt ons een redelijk bedrag voorgehouden, waarmee we belangrijke doelen kunnen behalen, en zodra we hebben getekend blijkt het allemaal toch heel wat meer te kosten. En dan blijken PS die geplaveide weg als éénrichtingsstraat te zien.

Want we weten dondersgoed: als eenmaal de spade in de grond is, gaan we niet terug, dan gaan we bijlappen. Denk maar aan het nog lopende hoofdpijndossier GOL, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, waarvan we trouwens nog steeds wachten op de scenario’s van hoe we nou met dat financieel uit de hand gelopen prestigeproject verder gaan. En dan zouden we ons nu storten in nog zo’n project, nog groter zelfs?

Wij zijn voor de inbreiding van duizenden extra woningen, maar niet in de vorm van zo’n enorm monsterpakket als dit. Laten we klimaatneutrale woningen inbreiden in plaats van ons te laten verleiden tot prestigeprojecten.

Interessant voor jou

Rapporten Zuidelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek informatieveiligheid provincie Noord-Brabant” en “Informatietoegankelijkheid provincie Noord-Brabant”

Lees verder

Levendig Brabant 2030, beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer