Rapporten Zuide­lijke Reken­kamer “Vervolg­on­derzoek infor­ma­tie­vei­ligheid provincie Noord-Brabant” en “Infor­ma­tie­toe­gan­ke­lijkheid provincie Noord-Brabant”


16 december 2022

Wij kunnen ons vinden in de aandachtspunten voor informatietoegankelijkheid, we zullen ook voor het voorstel stemmen, maar ze zijn wel gefocust op de omgang met informatieaanvragen i.h.k.v. de Woo en Wob.

Toegankelijkheid is wat ons betreft breder dan enkel informatie die in eerste instantie niet openbaar is. Onze ervaring is dat de informatietoegankelijkheid behoorlijk is verbeterd met het nieuwe Stateninformatiesysteem. Dat mocht ook wel, we hebben het er eerder over gehad.

Toch zijn er nog steeds wel verbeterpunten, en ook punten die zijn verslechterd.

Zo is het in praktijk vrij lastig om bepaalde onderdelen terug te vinden in de video’s van PS-vergaderingen. Voorheen werden sprekers getagt, en kon je daar op filteren. Ook is er geen ondertiteling meer, waardoor de toegankelijkheid voor slechthorenden is verslechterd. Waarom is dat allemaal verdwenen?

Ook is er een ‘trend’ gaande om Statenstukken te publiceren als een PDF waarin geen tekst is te selecteren en kopiëren. Dat maakt het onnodig lastig om Statenstukken serieus te verwerken, ook voor burgers en organisaties.

We kijken dan ook uit naar de aanpassingen in de informatievoorziening die de organisatie voorziet, op basis van dit rapport, om zo meer transparantie en toegankelijkheid te creëren.

Interessant voor jou

Debat over de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022 ‘Stilstaan is geen optie’

Lees verder

Wensen en bedenkingen aangaande (…) het voornemen van GS om de Besloten Vennootschap (BV) ‘ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord’ op te richten (…)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer