Middelen voor onder­steuning van de phil­har­monie zuid­ne­derland voor de jaren 2022-2024


11 september 2020

Voorzitter,
Een orkest is een team, en een team moet helemaal compleet zijn. We sturen Oranje ook niet naar het WK zonder reservespelers. Echter, door het korten van het orkest van twee naar anderhalf miljoen euro subsidie, komt dit team onder druk te staan.

De Partij voor de Dieren is positief over het vast stellen van het subsidiebedrag voor de aanstaande drie jaar. Dit geeft rust en geeft het orkest de ruimte en de mogelijkheid om aan hun lange termijn-planning te werken die doorgaans voor twee à drie jaar wordt vastgesteld.

De anderhalf miljoen euro is het absolute minimum voor het orkest om de boel draaiende te houden. Als wij als Brabant waarde hechten aan deze culturele en educatieve instelling, doen wij er goed aan om te overwegen het subsidiebedrag te verhogen, uiterlijk na het verstrijken van de termijn van deze subsidieregeling.

Voorzitter, voor het reces sprak ik al over zingeving. Zingeving maakt dat je mee kunt draaien in de maatschappij, als volwaardige burger, en het gevoel hebben bij te dragen aan je eigen leefomgeving en die van anderen. Heel veel mensen vinden die zingeving in kunst en cultuur. Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid. Een basis waar nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering, innovatie die de samenleving hard nodig heeft.