Vast­stellen Herstel­be­sluit Wind­energie A16


11 september 2020

Voorzitter. Een gewijzigd besluit op de windmolens A16. Bij de vorige behandeling hebben wij aangegeven, heel specifiek, dat er een windmolen bij Galder staat die in de aanvliegroute voor vogels staat en ook hinderlijk is voor vleermuizen. Navraag bij een ecoloog heeft ons dat ook geleerd en bevestigd. Dat hebben we indertijd ook aangegeven, maar helaas is dat niet verder uitgewerkt of aangepast en dat resulteert erin dat we opnieuw niet voor dit voorstel kunnen stemmen, alhoewel wij wel absoluut voor windenergie zijn.