Ontwik­ke­lings­maat­schappij Ruimte voor Ruimte (ORR): uitbreiding provin­ciale parti­ci­patie


20 november 2015

Voorzitter. De vraag is of wij wensen en bedenkingen willen uiten bij het voorstel inzake de ORR. Wij hebben wel degelijk grote bedenkingen bij de aangegeven koers. De kosten zijn al benoemd. Zoals de PVV al opmerkte: netto is er in een jaar niets verdiend, tenminste zo lijkt het uit de antwoorden op de vragen. Wij maken ons inderdaad zorgen over de terugverdientijd.

Even voor de duidelijkheid: de locaties van kavels die gemeentes aanbieden houden geen verband met de locaties waar stallen/kassen zijn uitgekocht. In die zin heeft de gemeente heel veel vrijheid bij het zoeken naar kavels.

Het geld voor het opkopen van stallen en kassen is al uitgegeven. We hebben gewoon verlies geleden. De vraag is nu of de uitkoop iets opgeleverd heeft. Hierover zijn de meningen verdeeld, dat horen wij hier ook.

Er is opnieuw leegstand in het landelijk gebied en er is ook een gebrek aan interesse voor de Brabantse glastuinbouwlocaties. Of de verrommeling nu inderdaad tot stand is gebracht, is nog maar de vraag.

Wat willen we als Staten nu nog bereiken, behalve het geld terugverdienen? Wij maken ons zorgen om de aangepaste koers van kleinere kavels op uitzonderlijke locaties. Meer huizen leveren ook meer druk op op de omgeving. Het gaat er ons om dat we het buitengebied, met name natuur, blijven beschermen en voor ons wegen deze belangen zwaarder dan het terugverdienen van het geld.

Onze vragen aan GS zijn:
- Wat kunnen we nu verwachten met het nieuwe beleid?
- Hoe wilt u concurreren met gemeentes die toch al kunnen en mogen bouwen?
- Welke termijn stelt u aan de terugverdientijd?

Op het moment dat je een risicovol project aangaat, accepteer je dat dingen kunnen mislukken. Wij willen niet koste wat het kost dingen doorzetten. Wat levert het de facto op? Enerzijds verdient de provincie geld terug en anderzijds wordt aan gemeenten gevraagd om op bijzondere locaties dingen te ontwikkelen. Wij zien als teneur dat op die bijzondere locaties nu kleinere kavels worden aangeboden. Er komt dus meer druk op die bijzondere locaties en dat willen wij absoluut niet. Als je de "natuurkosten" meeweegt, kom je misschien wel negatief uit. Wij denken: laten wij een pas op de plaats maken, het risico nu accepteren, niet blijven doorgaan om misschien over zes maanden weer een nieuw plan te krijgen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer