Oprichting Stichting Brabant­Advies


10 juli 2015

Voorzitter. Het samenvoegen van de SER, de POC en PRG tot BrabantAdvies klinkt als de ideale people-profit-planet-combinatie. People, profit en planet vertegenwoordigen de drie verschillende gezichtspunten en wat ons betreft zou dat ook moeten leiden tot drie soorten adviezen, die onderdelen zouden in ieder geval heel duidelijk naar voren moeten komen. Er mag wat ons betreft geen misverstand over bestaan: adviezen aan de politiek moeten worden gegeven door deskundigen die zo veel mogelijk onafhankelijk zijn. De uitspraken moeten worden voorzien van een toetsingskader.

Vervolgens is het de taak van Provinciale Staten om de adviezen te beoordelen op toepasbaarheid en om de noodzakelijke afwegingen te maken. Het doen van concessies en het sluiten van compromissen blijven voorbehouden aan PS of GS. Wij benadrukken dat wij die drie onderdelen graag apart willen terugzien in de adviezen of als losse adviezen ontvangen.

Dat BrabantAdvies als raad onder één dak wordt gebracht, één organisatiestructuur krijgt en één uniforme werkwijze heeft, is prima. Dat dit zal leiden tot meer efficiency en niet meer kosten, is te hopen. Maar het mag niet leiden tot één advies over willekeurig welk onderwerp, want dat zou betekenen dat de afwegingen al door de commissie zijn gemaakt.

Als laatste: Provinciale Staten hebben aangegeven gezondheid belangrijk te vinden. Kan de gedeputeerde bevestigen dat in de uitvoering het onderdeel gezondheid niet aan kwaliteit en kwantiteit zal inboeten?

Interessant voor jou

Bestuursakkoord 2015-2019

Lees verder

Verordening ruimte 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer