Veror­dening ruimte 2014


10 juli 2015

Voorzitter. Bij de Verordening ruimte willen we graag verduidelijking op het onderdeel "aantoonbare meerwaarde" uit artikel 36. We missen daarbij een eenduidige definitie en voorwaarden waaronder het college wil afwijken van de Verordening ruimte. Zonder voorwaarden worden PS beperkt in hun controleerde taak. We vragen het college vriendelijk om in een toelichting duidelijkheid te verschaffen over die definitie, daarbij voorwaarden te stellen en deze voor te leggen aan Provinciale Staten. Daarbij vragen we het college om in ieder geval tot die tijd geen gebruik van het onderdeel "meerwaarde projecten".

In het vragenuurtje is bevestigd dat een mestvergister inderdaad een gebouw is en niet een bouwwerk. Kan de gedeputeerde dit nogmaals bevestigen want we hebben uit het veld begrepen dat dit eerder tot een misverstand heeft geleid?

Als laatste willen we het college vragen zorgvuldig om te gaan met de herbestemming van agrarische gebouwen. Het ontstaan van leegstand is vaak een gevolg van schaalvergroting in de veehouderij. Nog afgezien van het feit dat wij schaalvergroting niet voor staan, willen we ook geen beloning voor het bevorderen van leegstand in dezen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer