Rapport Zuide­lijke Reken­kamer Infor­ma­tie­vei­ligheid


14 september 2018

Voorzitter,
Voor de Partij voor de Dieren is privacy een groot goed. De Zuidelijke Rekenkamer heeft goed werk geleverd. De conclusie is dat zwakke punten uit 2014 niet opgelost zijn in 2017.

Over het algemeen is het volgens ons zo dat de techniek wel klopt, de hardware en de software, maar dat de zwakke punten vooral zitten in het menselijk handelen. Dat is minder makkelijk op te lossen dan techniek en het kost best veel geld.

Gedeputeerde Staten hebben nu maatregelen getroffen. Er is 3 fte vrijgemaakt voor verbeteringen. Een flinke stap in de goede richting.

De wet is behoorlijk aangescherpt en daar moet je aan voldoen. Een overheid heeft daarin een voorbeeldfunctie en ligt onder een vergrootglas.

Een boete van de AVG kan oplopen tot 5% van de jaaromzet en dat is uiteindelijk veel kostbaarder dan een investering in betere beveiliging nu.

Gedeputeerde Staten heeft veiligheid nog nooit als apart aandachtspunt met een apart budget opgevoerd, en wat ons betreft gaan zij dat wel doen.

Provinciale Staten hebben tot nu toe nooit moeilijk gedaan over investeringen in internetbeveiliging en beveiliging. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we dat ook nu niet doen.