Stad en Plat­teland 2012


22 juni 2012

Bijdrage Stad en Platteland 2012

1e termijn

Voorzitter,

We zijn het eens met het intrekken van het instellingsbesluit van de reconstructiecommissies. We zijn het niet akkoord met het instellen van 7 nieuwe netwerken van energie. De netwerken van energie komen voort uit de huidige reconstructie en gebiedscommissies. De nieuwe netwerken van energie mogen naar eigen inzicht 8,8 miljoen euro aan provinciaal geld uitgeven aan (de organisatie) van projecten die de partijen in het netwerk van belang vinden.

De gedeputeerde heeft me bij de commissie voor verschillende zaken uitgenodigd, helaas niet om aanwezig te zijn bij zo’n energetische bijeenkomst.
Gelukkig biedt het aangeboden document ‘Stad en Platteland’ voldoende houvast over wat de energetische netwerken belangrijk vinden en wat we kunnen verwachten:

De Peel: Verduurzamen van de varkenshouderij (Van Doorn). Versterken van de toeristische en recreatieve producten (Vrijetijdseconomie). Lokale energieproductie in de landbouw, laten we hopen geen mestvergister (trance energie). Gezonde productie van voedsel. En kort wat andere hoogtepunten,
Hart van Brabant: Branding Efteling en Langstraat; Biesbosch: verduurzamen agrarische sector, realisatie EHS, gebiedsontwikkeling A27; Boven dommel: gebiedsimpuls N69, cultuurhistorische complexen, innovatie in de zorg.

Voorzitter, echt een kleine selectie van voorbeelden. Ik heb me ten eerste verbaasd dat het allemaal te organiseren is voor 8,8 miljoen euro. Daarbij heb ik grote twijfels bij een aantal projecten, ik heb ze zojuist genoemd, omdat ze in strijd zijn met wat wij als partij vinden waar de provincie in zou moeten investeren. Maar wat me nog meer verbaasd is dat de projecten vaak al vertegenwoordigd zijn in provinciale projecten waar budgetten voor zijn, zoals Van Doorn, de vrijetijdseconomie, de landschappen van Allure, tranche duurzame energie, kaderrichtlijn water, cultuurhistorische complexen, etc, etc etc.

Ik raak nu al het overzicht kwijt, en volgens mij is een jaarlijkse controle op deze projecten ook bijna zinloos te noemen. Ze zijn zo versnipperd en vragen op deze manier een enorme administratie. Of is het de bedoeling dat er geen controle is, en dat iedereen iets leuks met het geld mag doen?
Kortom, wij vinden het een complex project, met versnipperde inzet op projecten waar we op zijn minst grote twijfel over hebben of ze een provinciaal belang dienen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer