Taak­analyse vergun­ning­ver­lening, toezicht en hand­having


27 oktober 2017

In het vorig jaar (11 nov 2016) aangenomen amendement is bepaald dat de voor structurele afdekking van de VTH-taken benodigde gelden pas beschikbaar worden gesteld als GS komt met een Statenvoorstel waarin visie, doelstellingen en de daaraan gekoppelde uitvoeringsparagraaf zijn opgenomen.

Het huidige Statenvoorstel gaat uitgebreid in op de extra financiële middelen die nodig zijn voor het structureel uitvoeren van de VTH-taken, de basisinzet binnen het omgevingsrecht op het niveau van 2014. De onderbouwing is duidelijk.

Helaas is het aspect van visie en doelstellingen uit het amendement niet uit de verf gekomen.
Er wordt wel gerefereerd aan wijzigingen in de milieuwetgeving, wijzigingen in bevoegdheden en de gevolgen voor de provinciale taken, maar niet aan de keuzes die GS gaan maken in de toekomst. Heeft u een visie, heeft u doelstellingen en zo ja wanneer en hoe kunnen wij hiervan kennisnemen? En wat kunt u doen als de doelstellingen niet worden gehaald?

Er zijn onmiskenbaar problemen die een serieuze aanpak behoeven. Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied zijn een steeds grotere zorg. De aanscherping van de regels voor de veehouderij zorgt evident voor een grotere behoefte aan toezicht en handhaving en ook in de rest van de agrarische sector is het nog niet allemaal koek en ei. Het jongste rapport over het gemeentelijk toezicht geeft aan dat er op z’n zachts gezegd, nog wel een tandje bijgezet mag worden.

Wat is dan uw keuze, accepteren we verdringing van taken, of komt dit bovenop het bestaande programma? En welke consequenties zitten daar aan? En hebben we wel de juiste mensen in huis? Het mandaat aan de omgevingsdiensten voor VTH-taken is risicovol gebleken en dat kunnen we niet meer wijten aan de opstartfase.

Wat betreft de veiligheid zou ik speciale aandacht willen voor het in de analyse genoemde programma van SSIB. Volgens de website is het een Brabant-breed handhavingsproject, met een 24/7 dekking. De werkelijkheid is anders. SSIB schiet schromelijk tekort en de klachten van deelnemende organisaties liegen er niet om. Wat kunt u doen om te zorgen dat wij een SSIB krijgen, dat doet wat de website belooft?

Voorzitter, dit hele stuk maakt duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn in onze afhankelijkheidsrelatie met gemeentes en de omgevingsdiensten. Wij besteden onze VTH-taken uit tegen de door de dienst vastgestelde tarieven, maar wanneer de dienst in gebreke blijft, of gemeentes te weinig inzet tonen, is het ons beleid dat wordt gefrustreerd.

Betalen voor VTH is prima, maar wanneer en hoe krijgen wij ons eigen mooie buitengebied weer terug?

Interessant voor jou

Nieuw landbouwbeleid (wijziging Verordening ruimte & tweede wijzigingsverordening natuurbescherming Noord-Brabant)

Lees verder

Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer