Tweede wijzi­gings­ver­or­dening lucht­haven Seppe Noord-Brabant (Breda Inter­na­tional Airport)


4 februari 2022

Voorzitter,
Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, het NLR, is een gerenommeerd instituut dat in 2016 constateerde dat de omzetting naar het luchthavenbesluit Seppe heeft geleid tot meer geluidsruimte. Dat is in strijd is met de beoogde één-op-één-omzetting. Het NLR heeft ook aanbevolen om aanpassingen in de rekeninvoer en uitgangspunten uit te voeren.
Om één of andere reden lijken GS aan vliegveld Seppe meer geluidsruimte te willen geven dan terecht is. Er is tal van sterke aanwijzingen dat deze verordening niet klopt.

Kijk bijvoorbeeld naar de berekening van het helikoptergeluid. Voor de burgervluchten is in de berekening uitgegaan van een Sikorsky S-61-helikopter, met een gewicht van 9.300 kg. De gedeputeerde gaf twee weken geleden aan dat deze zwaarste types ook op Seppe vliegen, maar uit antwoord op onze technische vragen blijken de zwaarste helikopters op Seppe types te zijn die max 2.910 kg wegen. Dat is ruim 3 keer zo licht als de 9.300 kg.
En dat betreft ook nog eens maar 4% van de vluchten; de rest is nog lichter. Dus temeer is nu duidelijk dat de berekeningen niet representatief zijn, en daarmee niet één-op-één zijn, waardoor er te veel geluidsruimte wordt vergeven als we deze verordening zo vaststellen.

Daarom dienen wij een motie in met als doel definitief duidelijkheid te krijgen. We vragen het college om via de NLR een definitieve technische check voor te leggen over deze situatie. Zo’n beoordeling geeft Provinciale Staten de gewenste duidelijkheid over of de wijzigingsverordening terecht wordt vastgesteld.
Het doet ook recht aan onze controlerende taak. Het gaat ons niet om het vertragen van het proces, maar erom dat het technisch klopt.

De omwonenden ervan veel overlast. We zijn het hen verschuldigd om te zorgen dat het op z’n minst wettelijk klopt.