Veror­dening treasury Noord-Brabant 2021


16 juli 2021

De basis van ons werk is dat er beleid wordt gemaakt en dat dit wordt uitgevoerd. Voor de financiële afwikkeling hebben we de begroting. De opbrengst van de immunisatieportefeuille is om de begroting te spekken, zodat we minder geld hoeven op te halen met bijvoorbeeld de Motorrijtuigenbelasting, of dat we niet zoveel hoeven te bezuinigen.

Het inzetten van beleidsmiddelen voor de risicoafdekking is niet alleen onduidelijk, maar ook onwenselijk. Gaan we nou beleidsmiddelen gebruiken om de treasury te financieren? Treasury is geen middel en geen doel op zich, en dat mogen we niet omdraaien, want als we beleidsgeld permanent weghalen als risicoafdekking, welke dingen gaan we dan niet doen die we wel hebben afgesproken? Om dit plan uit het voorstel te schrappen dienen wij het eerder aangekondigde amendement van de PVV mede in.

Ondanks de meerdere schriftelijke informatieve vragen, of via de informatie uit de themabijeenkomsten, blijven er onduidelijkheden. Wat gebeurt er met de aangekochte gronden, die als voorbeeld zelfs in het eerder besproken addendum voorkomen? Eerst was er geen antwoord, toen was het antwoord “verpachten en vernatten” en nu is het antwoord dat het een ruilmiddel wordt.

Begrijp me niet verkeerd: de Partij voor de Dieren is groot voorstander van het aankopen van gronden ten behoeve van de natuur. Het blijft alleen onduidelijk. Vernatten et cetera levert tenslotte geen rendement op en zoals eerder vandaag al langs kwam: dat was toch het doel van de immunisatieportefeuille? De vraag blijft namelijk hoe de keuze wordt gemaakt tussen de dingen die we wel en niet gaan doen. Het risico bestaat dat beleidszaken waar geld mee te verdienen valt, zelfs al is het maatschappelijk verantwoord, de voorkeur krijgen. Voorbeelden daarvan hebben we de laatste periode gezien en dat vinden wij heel kwalijk. De provincie is tenslotte geen instelling met een winstoogmerk.

Mijn laatste punt, voorzitter. Het is bepaald dat wij als provincie niet mogen investeren in bedrijven die de provinciale doelen niet ten goede komen, of deze zelfs bedreigen. Dat PS naar elk investeringsvoorstel dienen te kijken geeft de mogelijkheid om te sturen, wat positief is. Alleen is er binnen onze fractie onvoldoende vertrouwen dat ook de juiste kant op wordt gestuurd.

Debatten in het verleden over nut en noodzaak werden tenslotte gepareerd met dooddoeners als “de nut en noodzaak is al lang bekend”, waarna een besluit dat niet goed is voor Brabant, of de Brabanders, gewoon werd aangenomen onder de noemer van maatschappelijke meerwaarde. Zolang de politiek blijft geloven in het sprookje van oneindige economische groei, is het vrij spelen van een hele grote zak met geld een heel slecht idee.