Rapport Zuide­lijke Reken­kamer Verkeers­vei­ligheid Provincie Noord-Brabant


2 juli 2021

Voorzitter,
Geen reclame is vaak goede reclame voor een veilige weg. Zowel de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) als de SWOV geven aan dat afleiding in de vorm van reclame-uitingen langs de weg een verhoogd risico geven op ongelukken. Reclameborden en zuilen, veel verkeersborden, al dan niet met tegenstrijdige informatie, etc.: naast de verrommeling van het landschap zorgen al die uitingen voor afleiding. Een bestuurder die naar een bord kijkt, of zelfs naar een filmpje op een groots reclamebord, let niet op de weg met mogelijk ongelukken als gevolg.

De provincie heeft bevoegd gezag voor de daadwerkelijke weg en berm en staat reclame-uitingen daar niet toe. Heel goed! Bevoegdheden voor plaatsing van uitingen op percelen naast die berm ligt bij de gemeentes.

Het beleid van de provincie is: als er een situatie is waarbij sprake is dat een reclame-uiting tot een verhoogd risico op een ongeluk kan leiden, kan de provincie in haar rol als wegbeheerder ingrijpen. Eigenlijk is dat incidentmanagement, wat ons niet efficiënt lijkt. Iedereen weet; voorkomen is beter dan genezen. Het is belangrijk dat er een uniform beleid komt, op basis van wetenschappelijke inzichten, om dit soort ongelukken te voorkomen. Uiteraard gebeurd dit in overleg met de gemeentes die, als bevoegd gezag, toch de uitvoerende rol hebben.

Een provincie die streeft naar nul verkeersdoden kan makkelijke oplossingen als deze niet uit de weg gaan. Vandaar dat wij, samen met de SP, de motie ‘Geen reclame voor een veilige weg’ indienen, waarin wij GS vragen om een beleidskader uit te werken voor het vergroten van de veiligheid langs de wegen door reclame-uitingen in te perken.

Het onderzoek en de aanbevelingen van de ZRK, zeker in combinatie met het onderzoek van de SWOV, zijn helder. Wij kunnen dan ook instemmen met het stuk wat er ligt.